Årsrapporten for 2023 er klar

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

For ja, det er først nå vi er ferdig med 2023.

De siste ukene har vi nemlig jobbet på spreng for å rapportere for fjoråret her i organisasjonen. I tillegg til å lage en total årsrapport for BaR, består også denne jobben av å rapportere på alle prosjekter og tiltak vi får midler til.

For 2023 innebærer det at vi har levert rapport om chatten til Helsedirektoratet, en egen rapport om medvirkning og drift til Helsedirektoratet, og en statusrapport om prosjektet vårt Ungt nettverk barnevern, som er overlevert Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Fjoråret var på mange måter et litt utfordrende år for oss. Administrasjonen gjennomgikk en stor omorganisering og vi hadde faktisk ikke fullt team på plass før så sent som i november. Og med få ansatte, får man dessverre ikke alltid gjort så mye som man skulle ønske.

Men sannelig har vi fått til mange ting som vi er ordentlig stolte av likevel, og vi gikk inn i 2024 med hele åtte engasjerte ansatte og masse spennende planer for fremtiden. Herfra går det bare oppover!

Så, for deg som er spesielt interessert; her finner du hele årsrapporten for 2023.