Vi er på lag
med deg

Vi jobber for deg med foreldre som har eller har hatt et rusproblem

Ungt nettverk

Er du mellom 16 og 25 år, og har vært i kontakt med barnevernet fordi du har vokst opp med en omsorgsperson som har hatt utfordringer med rus, psykisk sykdom, vold eller kriminalitet?

Dette vet vi om barn som vokser opp med rus

Kort oppsummert er hverdagen til barn av rusmisbrukere ofte ganske brutal. Men heldigvis er ikke alt bare negativt.

Les mer

Dette skjer fremover

16. april 2024 "Unge pårørende" webinar

Gratis webinar for alle mellom 18 og 35 år som har erfaring med å bry seg om noen som har utfordringer med rus. Her skal vi sette fokus på unge pårørende og blant annet snakke om hvordan bli tryggere og bedre rustet til å håndtere utfordringer man…

26. - 27. april 2024 Skolering chat

Skolering for nye chatverter foregår over to dager i våre lokaler i Nydalen i Oslo. Vi dekker reise og opphold for de som trenger det.

17. april 2024 Ny tid, nye løsninger – om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer

Napha, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, holder konferanse i Kristiansand. Konferansen vil adressere de voksende utfordringene i dagens og fremtidens helsetjenester, og er et eksternt arrangement.

18. - 19. april 2024 Nasjonal sykepleierkonferanse

NSFs Faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR) i samarbeid med Erfaringssentrum og Norsk Sykepleierforbund inviterer til Nasjonal Sykepleierkonferanse: Psykisk helse og rus 2024!

25. april 2024 Ruspolitisk arena 2024

I anledning at det i år er 20 år siden rusreformen kom, skal Rusfeltets hovedorganisasjon i dette eksterne arrangementet se nærmere på utviklingen av rusfeltet og hva man kan forvente fremover.

1. - 5. juli 2024 Barn av rusmisbrukeres sommerleir

Vi arrangerer sommerleir for unge i alder 16-25 år, som har erfaring med foreldre som strever eller har strevd med rus eller psykisk sykdom.

20. mars 2024 Kreativ workshop med Silje Løge

En workshop for pårørende til mennesker med rusutfordringer og/eller psykiske utfordringer, hvor du kan uttrykke deg gjennom det kreative! Lær teknikker for å male, tegne og annen kreativ utfoldelse.

5. mars 2024 Fagdag med tema pårørende

Marius Sjømæling deler sine erfaringer for fagpersoner i Verdal. Fagdagen er rettet mot fagpersoner som jobber innen rus- og psykisk helse, eller andre som ønsker faglig påfyll i henhold til involvering av pårørende.

Ønsker du å bli frivillig hos oss?

Vi synes at de vi jobber for fortjener det beste fra oss – og det beste vi har er frivillige!

Jeanette Danielsen vokste opp i et hjem preget av rus. I den første episoden av serien «Min oppvekst med rus» forteller hun blant annet om hvordan det var, i tillegg til hva hun savnet og satt størst pris på i oppveksten.