Kontakt

Kom innom, ring oss eller send en e-post.

Ansatte

Vi er en gjeng med engasjerte,
flinke og hyggelige folk.

 • TB Ba R Marius 0078

  Marius Sjømæling
  Generalsekretær

  Jeg tok initiativ til å starte organisasjonen i 2009. Jeg har vokst opp med en rusmisbrukende og psykisk syk mor, og har god kunnskap om og erfaring med å være barn som pårørende. Gjennom oppveksten og arbeid på rusfeltet gjennom flere år, har jeg opparbeidet meg kompetanse på barnevern, sosialtjenester og det offentlige hjelpesystemet. I tillegg har jeg også fullført Dannelsesprogrammet i regi av Sparebankstiftelsen, og Organisasjonspsykologi og ledelse fra BI Oslo.

 • TB Ba R Stian 0077

  Stian Johansen
  Kommunikasjonsansvarlig

  Jeg ble ansatt i januar 2016. Jeg har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg studert medievitenskap og europastudier. Jeg har 12 års arbeidsbakgrunn fra salg og service, erfaring fra offentlig administrasjon gjennom verv i forbindelse med stortings– og kommunevalg, og har i en periode jobbet med barn med atferds– og lærevansker. I deler av 2015 jobbet jeg også frivillig som tekstforfatter og kommunikasjons- og strategisk rådgiver for en organisasjon som tilbyr norsktrening for innvandrere.

 • TB Ba R Martine 0051

  Martine Kihle Dalsrud
  Fagansvarlig

  Jeg ble ansatt i januar 2019. Jeg har vært tilknyttet organisasjonen siden 2013, som en del av nettverket, frivillig på BaRsnakk og som erfaringsformidler og brukerrepresentant. Jeg er utdannet og har arbeidserfaring som grunnskolelærer. Jeg har egenerfaring som barn av rusmisbrukende og psykisk syke foreldre. I BaR arbeider jeg med brukermedvirkning, og formidling.

 • TB Ba R Madelen 0032

  Madelen Endresen
  Teamkoordinator

  Jeg har vært ansatt siden oktober 2018. Jeg har en bachelor i vernepleie fra OsloMet og gjennomførte min fordypningspraksis hos BaR. Deretter jobbet jeg som frivillig på BaRsnakk frem til jeg ble ansatt som prosjektmedarbeider. Jeg har endel erfaring fra arbeid med psykisk og fysisk utviklingshemmede, og da spesielt barn og unge med utagerende atferd. Jeg har selv egenerfaring som barn av.

 • DSC9791 3

  Håkon Lexberg
  Innholdsprodusent

  Jeg er utdannet journalist og ble ansatt i BaR sommeren 2020. Tidligere har jeg blant annet jobbet i en rekke lokalaviser rundt om i landet, hvor jeg fikk erfaring med å skrive om rusrelaterte historier. Jeg har også jobbet for NRK, hvor jeg har laget alt fra TV-reportasjer til både korte og litt lengre snutter til sosiale medier. Jeg brenner for å fortelle gode historier og jobber med å presentere det på best mulig måte visuelt.

Styret i BaR

Møt våre styremedlemmer

Styreleder

Nestleder

 • Marius Eriksen

Styremedlemmer

 • Monika Landsverk
 • Ellen Stenslie
 • Tor Steinar Bakken
 • Bente Weimand
 • Stian Johansen