- Vi må tilrettelegge for familiesamvær når foreldre er i rusbehandling

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

Marius har i dag vært til stede på den årlige TSB-lederkonferansen på Fornebu, en konferanse for lederne i tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Han deltok i spørretimen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, og lurte på et par ting.

Kan ministeren gjøre det «gyldig» å drive med pårørendestøtte i rusbehandling?

- Vi har barn og unge som reiser langt for å treffe foreldre som er i behandling, men vi har også barn og unge som ikke kan reise fordi det er så langt, det er ikke tilgjengelig overnattingsmuligheter på behandlingsstedet og fraværsgrensen på skolen kan være et hinder for dagsreiser på ukedagene. Dermed så kan det gå månedsvis uten at foreldre og barn får sett hverandre fordi foreldre har valgt å dra i behandling. Vil ministeren gi tydelige signaler på at godt pårørendearbeid inkluderer å legge til rette for å opprettholde barns rett til kontakt, også fysisk med samvær, med egne foreldre som også er i behandling gjennom for eksempel overnattingsmuligheter?

Svaret fra ministeren var at hun er opptatt av at familien, og spesielt barna, skal få treffes og at de skal få et tilbud når den/de voksne er i rusbehandling. Hun var også opptatt av å se nærmere på hvordan for eksempel ungdom i denne situasjonen skal få tilrettelegging for å kunne opprettholde besøk og kontakt med foreldre i behandling samtidig som man er i utdanning.

Marius er glad for signalene, men håper det blir mer enn ord.

- Barn og unge i Norge som er pårørende burde fått et «ung pårørende»-kort som ga fleksibilitet knyttet til tilrettelagt undervisning slik at ikke fraværsgrense eller undervisning skal legge hinder for å kunne opprettholde den viktige relasjonen mellom foreldre og barn, selv om foreldre er i langtidsbehandling langt unna.