Vi har vært på konferanse i Manchester!

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

I forrige uke dro hele administrasjonen her i BaR på tur til Manchester i anledning Young Carers conference 2024.

Den internasjonale konferansen er den fjerde av sitt slag og fokuset i år var på inkludering, innflytelse, støtte, og medvirkning for unge pårørende over hele verden.

Uka bragte med seg to proppfulle dager bestående av foredrag, workshops og samtaler med masse engasjerte mennesker som alle har til felles at de jobber for barn og unge som pårørende på et eller annet vis.

I tillegg til at alle ansatte i BaR var fysisk til stede, var vi også representert gjennom Pårørendealliansen, som holdt et innlegg som omhandlet hvordan funnene i blant annet Helsedirektoratets nasjonale pårørendeundersøkelse har bidratt til etableringen av et eget ungdomsråd. Dette rådet er det første i sitt slag i Norge, og formålet er at ungdommen selv skal få bruke stemme sin og påvirke beslutninger som tas på system- og tjenestenivå. Vi er stolte av å si at Hans-Christian Bjerk, en av våre flinke brukerrepresentanter, sitter i dette rådet.

I tillegg til kloke ord fra kloke fagfolk, fikk vi også høre enda klokere, unge pårørende selv dele raust av sine erfaringer. Som en avslutning på konferansen hadde også disse ungdommene sammen jobbet om en uttalelse som handlet om hva de, og fremtidens pårørende, trenger.
Og budskapet var tydelig; awareness, support and choice. Å bli identifisert tidlig, ha betingelsesløs støtte tilgjengelig når de trenger og bevare retten til å velge sin egen identitet og å kunne ha et liv utenfor å være ung pårørende.


Vi har alle et felles mål, uansett hvor i verden vi er, og det er at unge pårørende skal ha best mulig forutsetninger ut ifra sin situasjon. Etter denne uka er det ingen tvil om at de samme utfordringene finnes over alt, og vi føler oss heldig som kan jobbe for en så viktig sak her til lands.