Vi har signert opprop: stans nedleggelse av døgnplasser i rusbehandling!

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

Foto: Håkon Lexberg

I dag har representanter fra organisasjonene Actis og Rio overlevert et opprop til helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, som omhandler nedleggelse av døgnplasser i rusbehandling.

20 år etter at rusbehandlingen ble en del av spesialisthelsetjenesten, står nemlig tilbudet til rusavhengige i fare for å bli betydelig redusert, når ca 400 døgnbehandlingsplasser over hele landet skal kuttes.

"Vi har en felles bekymring om at de planlagte kuttene vil medføre at personer med rusproblemer ikke får behandlingen de trenger når de trenger den."


Barn av Rusmisbrukere har signert oppropet og vi håper på full stans i nedbyggingen!

Her kan du lese hele oppropet.