Vi er stadig i vekst – møt de nyeste menneskene i BaR!

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Noen har vært med oss lenge, andre er helt nye – alle er svært dyktige og ikke minst hjertelig velkomne i BaR!

Vi har over en lengre periode vært i en vekstfase. Vi begynte fjoråret med en flunkende ny ansatt, og nå, mot innspurten av 2017 kliner vi til med hele fem ansettelser. Fire av stillingene er opprettet for at vi skal kunne bli enda bedre på noe av det viktigste vi gjør, nemlig brukermedvirkning og erfaringsformidling. Takket være et solid stykke skoleringsarbeid i fjor vår og høst, stod vi ved årsslutt med flere nye brukerrepresentanter, rekruttert fra vårt eget nettverk. Tre av disse har vi nå kunnet tilby jobb som erfaringskonsulenter. Ettersom de er bosatt på ulike steder på Sør- og Østlandet, vil de ha ansvar for sine respektive regioner. Disse tre har vært en del av BAR gjennom flere år, og kjenner allerede organisasjonen godt.

Vår fjerde nye erkaringskonsulent, ansatt i fulltidsstilling på kontoret i Oslo, og som i tillegg har rådgiveroppgaver, er helt ny både i stillingen og i organisasjonen. Hun har en bakgrunn – både utdannelse og erfaring – som ikke kunne passet bedre.

Alle stillingene er tilknyttet hovedkontoret i Oslo, og alle er midlertidige.

BaRsnakk-opprustning

Den femte nye stillingen er prosjektleder for BaRsnakk. Det er vårt primærtilbud til alle barn av rusmisbrukere, og det er følgelig et tilbud vi er svært opptatt av hele tiden å styrke og forbedre. Vi har gjennom hele fjoråret lagt finpusset idéer og lagt planer for hvordan vi kan ruste opp og forbedre tilbudet. Med en ny person med på laget som har dette som hovedansvar, ligger mye til rette for å få realisert stadig flere planer, ønsker og drømmer.

De nye menneskene

Caroline Hurlén Paus-Knudsen

 • Erfaringskonsulent og rådgiver.Åtte års arbeidserfaring fra Kriminalomsorgen.
 • Fem års arbeidserfaring fra Politihøgskolen.Engasjementsarbeid fra Barne–, ungdoms– og familiedirektoratet.
 • Mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo.

Monika Nordhus Landsverk

 • Erfaringskonsulent 20 %.
 • Frivillig i BAR siden 2014.
 • Varamedlem siden 2015.
 • Bred erfaring fra brukerorganisasjoner på psykisk helsefeltet.
 • Erfaringskonsulent på akuttsekjson for rus og psykiatri ved Sykehuset Telemark HF.
 • Studert barnevern i et flerkulturelt samfunn.

Christian Fugletveit

 • Erfaringskonsulent 20 %.
 • Medlem i BARnettverket siden 2014.
 • Erfaringsformidler og brukerrepresentant hos Barn av rusmisbrukere.
 • Studerer bachelor i Kultur– og samfunnspsykologi.

Lena Bull

 • Erfaringskonsulent 20 %.
 • Erfaringsformidler og brukerrepresentant for BaR.
 • Brukerrådet BUPA OUS.
 • Frivillig på BaRsnakk i to årStuderer sosialt arbeid (bachelor) ved VID vitenskapelige høgskole.

Kristina Berger

 • Prosjektleder for BaRsnakk
 • Mastergrad i arbeidslivspedagogikk fra Universitetet i Oslo.
 • Har seks års arbeidserfaring fra forebyggende arbeid med barn og unge.
 • Har jobbet flere år som frivillig i Helseutvalget, og har egenerfaring som barn av.