Tilbud om oppfølging etter overdose benyttes ikke. Ny studie viser hvorfor

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

Illustrasjonsfoto: Simon Migaj, Unsplash

31. august markeres verdens overdosedag.

I Norge har antall årlige overdosedødsfall ligget på mellom 240 og 280 de ti siste årene, og dette er blant de høyeste tallene i Europa.

Et av tiltakene som er satt i gang i den nasjonale overdosestrategien er et akutt oppfølgingstilbud opprettet av rusakuttmottaket og ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus i 2018, da det å ha en ikke-dødelig overdose er en av de sterkeste risikofaktorene for senere å dø av overdose.

Men tilbudet benyttes ikke.

En av våre tidligere ansatte og nåværende brukerrepresentanter her i Barn av Rusmisbrukere, Martine Kihle Dalsrud, har bidratt til en studie publisert våren 2023, hvor hensikten var å undersøke hvorfor pasientene ikke benytter seg av oppfølgingen.

I studien kan man lese at det blant annet har vært åpenbare utfordringer knyttet til samhandling og kommunikasjon internt i helsetjenestene, og man ser også at pasientene har hatt andre behov enn hva som har blitt tilbudt.

Generalsekretær Marius Sjømæling sier han ikke er overrasket over disse funnene.

- Samtidig er det viktig at dette nå er dokumentert. Når våre foreldre ikke får den hjelpen de har krav på fordi det er utfordrende samarbeid mellom ulike aktører i helsetjenestene, er det til syvende og sist våre foreldre og oss som pårørende som får de ekstra belastningene dette kan medføre, sier han.

Så hva er det viktig å ta med seg videre fra dette?

- Resultatene og konklusjonene må føre til at brukere og pårørende får mer informasjon, at helsepersonell forsikrer seg om at informasjonen om tilbud og risiko ved å takke nei, er forstått, samtidig som det er tydelig behov for forbedringsarbeid internt i tjenestene for å hindre at terskelen for å motta hjelpen etter overdose er høyere enn den trenger å være. Vi må ikke glemme at systemet må tilpasse seg pasienter og pårørende, og ikke motsatt, sier Marius.

Les resultatet av studien i sin helhet her!

Kilde: Ubenyttet behandlingstilbud ved rusakuttmottak – en kvalitativ studie. 27.03.2023: Originalartikkel - Samarbeid mellom ambulansetjeneste og rusakuttmottak ble vanskelig fordi behandlingstilbudet var uklart utformet.