Suksessdag i Tromsø

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Forrige ukes fagdag i Tromsø var en stor suksess, og den første fagdagen ene og alene i regi av BAR.

Onsdag 13. april arrangerte BARs kontor i Tromsø en fagdag for alle som jobber med, eller er interessert i vårt arbeidsfelt. Dagen markerer dermed en milepæl i organisasjonens historie, da det er første arrangement av sitt slag – fullt og helt i regi av BAR.

I kommunestyresalen i Tromsø Rådhus fikk i overkant av 60 oppmøtte solid påfyll fra dyktige fagpersoner. Svein Furnes fikk æren av å starte det hele. Med stor innsikt og kyndighet snakket han om å vokse opp i et hjem med rus, om hva barn trenger for å bli trygge voksne, og viktigheten av å snakke om opplevelser. Traumer, medavhengighet og roller stod også sentralt i Sveins innlegg.

I november i fjor ble det lansert en forskningsrapport om barn som pårørende – den største av sitt slag internasjonalt. Noen av resultatene fra denne rapporten ble presentert av vår egen orgarnisasjonssekretær i Tromsø, Cecilie Haugland. Her la hunvekt på blant annet ulike familiesituasjoner, de fremste utfordringene barna står overfor, og de rådene barna selv gir andre i lignende situasjoner. Cecilie rakk også å snakke litt om lokalt samarbeid der BaR Tromsø har vært involvert.

Brukermedvirkning og tidlig involvering stod på agendaen da Bente Høiseth inntok scenen. Hun snakket om hvordan dette kan foregå på både individ– og systemnivå. Bente kunne også gi informasjon om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), et prosjekt som tar sikte på å bedre innsatsen rettet mot barn, unge og deres foreldre – som et ledd i å bedre hjelp og støtte for de som trenger det.

Sammen med Marlene Bruun Lauridsen, snakket Anniken Wiik – en av initiativtakerne til foreldre og barn-gruppa i Tromsø – om det gode møtet. Anniken delte av sine erfaringer med å møte mennesker i hjelpeapparatet, og hva hun har opplevd at skal til for å skape et god møte. Marlene fortalte om hennes egne møter med ungdom som trenger hjelp, og om sine tanker rundt det som skal til for å være en trygg voksen. Anniken og Marlene ble kjent på Utekontakten, og deres foredrag handlet også om deres felles reise på feltet.

Godt innhold og godt oppmøte gjorde fagdagen til en suksess. Det er inspirerende å få gjennomført et arrangement som dette for første gang, og det gir mersmak. Vi kunne selvsagt ikke fått dette til uten deltakelsen fra innlederne, og retter en stor takk til alle involverte. Vi ser frem til flere fagdager fremover!