Regjeringen svikter oss igjen!

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Statsbudsjettet 2013 er lagt frem og her er vår første reaksjon.

Statsbudsjettet for 2013 er lagt frem, og regjeringen slår seg på brystet med 45 millioner som skal gå til satsing på forebygging og da særlig barn.

Dette betyr blant annet at BaR som er den eneste brukerorganisasjonen for barn av rusmisbrukere, i alle aldre, må fortsette å si nei til enda flere. Vi har siden oppstarten i 2009 jobbet jevnt og trutt med å etablere vårt arbeid og våre samtaletilbud. Vi har det siste året opplevd såpass stor økning at vi nå ikke har nok ressurser til å ta imot og gi støtte, råd og hjelp til mange barn, ungdom og unge voksne som trenger oss. Regjeringen fortsetter dermed i sitt vante spor; fagre ord som ikke vises for oss på grasrota i konkrete handlinger.

Trenger minst én million til.

Organisasjonen Barn av Rusmisbrukere fikk i 2012 kroner 1 900 000,- gjennom tildeling fra Helsedirektoratet. For 2013 ser vi at vi trenger minst en million kroner til for å kunne fortsette vårt gode og viktige arbeid. Dette ser vi nå ikke vil skje, ut i fra beskrivelsen i budsjettet. På grunn av søknadsinngangen er det i liten grad mulig å gi tilskudd til nye prosjekter. Det har derfor blitt prioritert å videreføre tilskudd fra tidligere år. (s.184 Prop. 1S Helse- og omsorgsdepartementet)

- Med andre ord svikter regjeringen oss igjen! Da er det virkelig godt vi er barn av rusmisbrukere og vant til å bli skuffet, sier generalsekretær i BaR, Marius Sjømæling.

Kontaktinfo for ytterligere kommentar:

Marius Sjømæling, Generalsekretær: 92 09 70 16