Derfor mener vi at politidirektøren må gå av: – Dette har gått ut over barn og unge

Forfatter
Håkon Lexberg
Publisert dato

Vi mener at Benedicte Bjørnland må ta ansvaret for hvordan politiet har behandlet rusmiddelbrukere og gå av som politidirektør. Foto: Politiet

Nylig kom riksadvokaten med en rapport som viser at politiet har begått overgrep mot rusmiddelbrukere. Dette mener vi gir nok grunnlag til at Benedicte Bjørnland må gå av som politidirektør.

Rapporten viser til noe både vi og en rekke andre organisasjoner på rusfeltet har ment en god stund: Politiet har lenge og systematisk utsatt rusmiddelbrukere for uforholdsmessige og uhjemlede inngrep i deres privatliv og kroppslige integritet.

Helt konkret sier rapporten blant annet at telefoner og boliger er blitt gjennomsøkt uten saklig etterforskningsformål, at ransaking har skjedd uten beslutning fra kompetent myndighet, og at rusprøver er blitt tatt uten at det har vært mistanke om bilkjøring eller andre skjerpende forhold. Politiet skal også ha tatt seg ned i en tenårings undertøy for å lete etter brukerdoser, noe som ble forsvart som vanlig prosedyre av ledelsen.

Vi mener dette er såpass alvorlig at politidirektøren bør trekke seg, noe et enstemmig styre også stiller seg bak. Generalsekretær Marius Sjømæling understreker hva dette handler om for oss.

- For oss handler ikke dette om ruspolitikk, men om menneskerettigheter.

- Det er viktig for oss å være med på dette oppropet for å sette fokus på pårørende, barn og unge som blir og har blitt utsatt for dette, sier han videre.

Egne opplevelser

Vi mener at måten politiet har operert på har rammet barn og unge på en rekke ulike måter, og at det er noe vi må ta veldig alvorlig.

- Vi er i kontakt med barn, unge og unge voksne som har blitt berørt av foreldrenes rusbruk, og blant dem er det mange som har opplevd både ransakelser i huset, beslaglegging av telefoner og razziaer.

- På hvilken måte blir man påvirket av dette?

- Det er nok mange ulike måter. Jeg har selv opplevd å bli ransaka som tenåring fordi politiet visste hvem moren min var og at hun var rusavhengig.

- Hvordan opplevde du det?

- Jeg husker godt at jeg opplevde det som en bekreftelse på at jeg var annerledes. At jeg fortjente å bli fulgt med på og at jeg ble utsatt og mistenkt for ting mamma hadde gjort. Så jeg er blant dem som sitter igjen som voksen uten at jeg har veldig respekt for politiet. Jeg forstår selvsagt at de må gjøre jobben sin, men det handler mye om opplevelsene jeg hadde med dem i ung alder, sier Marius.

Han viser også til at politiet har drevet med ransakelser av større gjenger fordi det har vært mistanke om at én i gjengen har hatt noe på seg.

- Det har man ikke lov til. Riktignok er det mange gråsoner her, så det vil alltid være enkeltsaker hvor det ene er riktig og det andre ikke. Uansett er det viktig for oss å få fram her at barn og unge blir rammet både direkte ved at de selv blir ransaket, og indirekte ved at de er vitne til at foreldrene blir utsatt for dette, sier han videre.

Marius Sjømæling er generalsekretær i Barn av Rusmisbrukere og har selv opplevd ransakelser både i hjemmet, men også av seg selv som han mener har vært problematisk.

Kulturen må tas tak i

Ransakelser er blant de kraftigste virkemidlene politiet kan ta i bruk, og vi mener at det derfor er ekstra viktig at de faktisk følger alle lover og regler til punkt og prikke når en ransakelse skal gjennomføres.

- Det er mange som har opplevd at politiet har gått hardere til verks enn det som oppleves riktig og logisk. Jeg tror en del barn og unge har kjent på at de har gått lenger enn nødvendig, eller at noen har opplevd å bli satt i bås og blitt behandla ut ifra det, sier han og legger til:

- Dersom jeg selv var politi ville jeg stilt tydelige krav til mine nærmeste ledere om at vi må ha nok kunnskap til at vi skal kunne utføre vår jobb på best mulig måte, samtidig som at det vi gjør er innafor både grunnloven og menneskerettighetene.

Derfor håper vi at det kan bli noen endringer med en ny politidirektør, selv om problemet nok ikke løses over natta bare av den grunn.

- Det er en symbolsak at politidirektøren eventuelt går av, men samtidig er det sånn vårt samfunn er bygd opp. Som øverste leder for politiet er det du som har ansvaret, sier Marius.

- Hva håper du en ny politidirektør kan gjøre annerledes?

- Vi må ha en ny politidirektør som har en annen tanke, annen holdning og som er åpen om at vi må ta tak i en kultur. Dette handler blant annet mye om stigma og fordommer. Jeg skjønner jo at man ikke kan forvente at en som har gått tre år på politihøyskolen skal kunne tolke og forstå absolutt alle lover og vedtak, så det handler om å bygge kultur og hvordan vi generelt forholder oss til folk med rusproblemer, sier han.

Les også innlegget i Aftenposten om at politidirektøren bør trekke seg, som er signert av både oss og over 50 andre.