Pårørendealliansens hederspris 2023 går til Marius Sjømæling

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

I formiddag delte Pårørendealliansen ut sin årlige hederspris i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. I forsamlingen satt en intetanende vinner, midtveis i et brukerråd, og fikk seg en gledelig overraskelse rett før lunsj!

For årets hederspris gikk til Marius Sjømæling, generalsekretær i BaR, som har viet over 14 år av livet sitt til å være en stemme for barn som pårørende.

Her kan du lese deler av juryens begrunnelse:

Over mange år har Marius dedikert seg til å kaste lys på barn som pårørende og har sterkt fremmet behovet for å anerkjenne og støtte denne gruppen både individuelt og deres familier. Gjennom opprettelsen av en ledende organisasjon innen dette feltet, har han bidratt til betydelige fremskritt når det gjelder fokus, kompetanse, lovverk og forskrifter som bedre tar hensyn til disse barna og ungdommene. Hans engasjement har vært avgjørende for at denne gruppen nå opplever større samarbeid og forståelse.

Kandidaten er stadig aktiv med foredrag og kanskje provoserer han litt innimellom. Og det trengs!

– Anita Vatland, Pårørendealliansen

- Kandidaten har gjennom organisasjonen bidratt med kompetanse og rapporter som stadig viser oss hvordan det er når det er så mørkt at lyset ikke slipper inn i den verdenen som mange barn vokser opp i. Han er stadig aktiv med foredrag og kanskje provoserer han litt innimellom, og det trengs! Kandidaten kan fortsatt kalles ung, selv om alderen etter hvert avslører at dette ikke er tilfellet. Han vil alltid være ung til sinns og vil alltid tørre å heve stemmen for de små og sårbare som trenger at noen står opp for dem, og som uredd taler fagfolk og byråkrater midt imot, avslutter Anita Vatland før blomstene overrekkes.

Resten av organisasjonen er selvsagt fryktelig stolte og gratulerer så mye til den ferske prisvinneren!

Marius og resten av gjengen i BaR, sammen med Anne Grethe, Anita og Espen fra Pårørendealliansen.