Nytt tilbud til unge og unge voksne: - Verdien av å møte andre i samme situasjon er veldig stor

Forfatter
Håkon Lexberg
Publisert dato

Elisabeth Gjetøy jobber som mestringsveilieder i KORUS Midt-Norge. Foto: Privat

– Jeg brukte selv et tilbud som dette da jeg var i en krevende situasjon, og det hjelper å snakke om det, sier Elisabeth Gjetøy.

Hun jobber til daglig som mestringsveileder i KORUS Midt-Norge.

Nylig lanserte de et nytt tilbud til unge og unge voksne i alderen 16–35 år som har foreldre, søsken eller andre i familien som har utfordringer med rus eller psykisk helse.

Tilbudet har de valgt å gi navnet ROM.

– Tanken bak navnet er at det skal være et bilde på at det er et godt rom å komme til. Det skal være raust, inkluderende og en trygg møteplass, sier Elisabeth.

Tilbudet, som arrangeres av KORUS LMS i Trondheim sammen med Voksne for Barn, har forresten eksistert tidligere også. Men har da ikke vært tilrettelagt for unge og unge voksne på samme måte.

Hva er ROM?

Kort oppsummert er ROM likeverdige dialogmøter mellom ungdommer, unge voksne og fagpersoner. I tillegg er det helt gratis, og du kan velge selv om du vil delta på ett møte, eller flere.

– Det kan ligne litt på en terapigruppe ved at vi sitter i en ring og snakker sammen i en gruppe på 10-15 personer, sier hun.

Elisabeth forteller videre at de har sett at det er et behov for unge og unge voksne med et slikt tilbud.

– Vi har sett at flere av tjenestene som finnes ikke har klart å fange opp denne aldersgruppen godt nok, sier hun og fortsetter:

Dette skal også være en arena for brukermedvirkning. Vi har ikke nok kunnskap om de som vokser opp på denne måten. Det er blant annet ofte fokus på barndommen, men hva skjer når de blir større og må klare seg selv? Derfor har vi også med fagfolk.

– På hva slags måte bidrar fagpersonene?

– De er med på en likeverdig måte, og kan også være personlige og dele ting. Men samtidig er de med for å få mer kunnskap, og sender blant annet en anonymisert oppsummering til Voksne for Barn i etterkant, sier Elisabeth.

Skummelt, men godt

ROM skal altså være et trygt og godt sted hvor du kan møte andre som er i lignende situasjon som deg selv.

Elisabeth forteller selv at hun har benyttet seg av tilbudet. Det er hun glad for at hun gjorde den dag i dag, selv om hun husker at det var mange tanker som dukket opp i forkant.

– Jeg har selv vokst opp med rus, og trengte noen å snakke med. Verdien av å møte andre i samme situasjon er veldig stor. Det er viktig å få satt ord på ting, og kunne snakke med andre som forstår deg, sier hun.

– Hvordan var første gangen?

– Jeg var kjempenervøs, og visste ikke hva jeg gikk til. Men jeg husker at jeg hadde en positiv opplevelse, selv om det var tøft. Det er godt å dele, og høre at andre kan ha hatt det på samme måte. Og man kan få høre hvordan andre har håndtert ting. Det kan ha verdi å se at det er håp, og at ting kan bli bedre, sier hun engasjert.

Høres dette ut som noe du kunne tenke deg å teste ut?

I så fall kan du møte opp i Klostergata 48 på St. Olav i Trondheim. Tilbudet er en tirsdag i måneden fra kl. 17:30 til 20:00. Neste møte er 27. september.

Ønsker du å vite mer kan du også kontakte Elisabeth på mail: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no