Ny rapport viser at pasientundervisning er til stor hjelp i overgangen til livet etter institusjon

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

Siden 2016 har Barn av Rusmisbrukere vært er en del av et prosjekt som heter «Et bedre liv».

Dette er en fagdag hvor vi, i samarbeid med KORUS Sør og A-larm, reiser rundt og underviser for pasienter og ansatte ved behandlingsinstitusjoner, og prater om veien mot et bedre liv. Det er også dette vi kaller pasientundervisning.

På disse fagdagene så deler, blant andre, Tommy Sjåfjell fra KORUS Sør og vår egen generalsekretær Marius Sjømæling raust av sine egne historier, både av det som har vært vanskelig, men også om hva man kan gjøre for å komme styrket ut av det.

Marius forteller om sin erfaring med å være barn som pårørende, og blant dem som hører på er det ofte flere som selv har vokst opp i et ruspreget hjem, eller som har fått egne barn som har blitt pårørende til deres problem. Ønsket er aldri å påføre noen skyld, men heller å motivere ved å understreke fremtidens muligheter.

Vi er både veldig stolte av og glade i dette prosjektet, og en ny forskningsrapport viser at tilbudet også er til stor hjelp for mange!

Bengt Karlsson er en av de som er ansvarlige for rapporten og har utført 19 dybdeintervjuer som har gitt han et godt overblikk over hvordan de ulike gruppene opplever fagdagen.

- Intervjuene vi har gjort har vært veldig bevegende i betydningen at pasientene forteller om sterke ønsker om å komme ut at det eller å kontrollere problemet. Mange prøver igjen og igjen og har flere utfordringer knyttet til familie, venner og barn. Til tross for sterke følelsesmessige forhold er de innstilt på å dele erfaringer om hva de har fått ut av denne dagen, sier Karlsson til KORUS Sør. Du kan lese mer om hva han har å si på korus.no.

Vil du lese rapporten?

Klikk her, så finner du den!