Ny pårørendeveileder

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Helsedirektoratet har lansert ny pårørendeveileder.

Veilederen – som du kan lese her – har vi, sammen med flere andre, vært med på å utforme. Innholdet beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, voksne og barn som pårørende.

Vi håper dette kan bidra til å gi pårørende en tydeligere rolle når noen man er glad i blir syk.

Du kan lese Helsedirektoratets egen nyhetssak om veilederen her.

Andre relevante artikler:

Pårørendes rettigheter (artikkel på helsenorge.no)

Gode råd til deg som pårørende (artikkel på helsenorge.no)