NRK: barn som vokser opp med rusmisbruk i hjemmet

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Vi tok en prat med NRK om rusmisbruk i hjemmet

Med utgangspunkt i en konkret barnevernssak fra Tromsø, skriver NRK om barn som vokser opp i hjem preget av rusmiddelmisbruk. De henvendte seg til oss for å få mer generelt bakgrunnsstoff og noen kommentarer til saken de jobbet med.

Hele saken kan leses her.