Innspill til nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

Marius tilbrakte deler av mandagen sin hos Helsedirektoratet denne uka, da faggruppa som innen 1. februar skal levere et forslag til et rusforebyggende program for barn og unge i alder 0-18 år, hadde invitert til innspillsmøte!

Forslaget skal omfatte universielle, forebyggende og selektive strategier og tidlig intervensjon, og programmet skal være en del av regjeringens varslede forebygging- og behandlingsreform på rusfeltet.

"Vår erfaring over flere år er at en betydningsfull voksen kan ha mye å si for resiliens hos det enkelte barn. Vi hører alltid at det har vært en voksen som har betydd mer enn andre, når barn og ungdom tar steget og forteller om hva som skjer i familien knyttet til rus."

"Rusforebygging, og all annen forebygging som skal ha som mål at flest mulig skal vokse opp og ha gode liv, må med andre ord involvere familiemedlemmer, venner, søsken, lærere og helsesykepleiere. De er gruppene av mennesker som står i 1.linje til å få informasjon om hvordan barn har det når en voksen omsorgsperson strever med for eksempel rus."

I et av de konkluderende punktene sier han også at hver og en av oss må møtes på den vi er. Vi er ulike. Selv om vi kan puttes i en stor sekk som «risiko», så har man ikke selv definert seg som risiko. God forebygging er å se de ressursene og styrkene som vi har og som familien har, på tross av rus og psykiske lidelser.

Klikk her for å lese hele forslaget!