Hva vi har gjort i helgen? Fått nytt styre, vel!

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Ikke bare det, men vi dro med nettverket vårt på workshop for å finne ut hvordan vi kan gjøre mer for medlemmene våre.

Annethvert år kjører vi i gang årsmøte i organisasjonen, som alle medlemmer i nettverket blir invitert til. Årsmøtet er en mulighet for medlemmene til å påvirke vår vei videre, og til å få et bedre innblikk i hva vi har jobbet med de siste årene.

Vi har lyst til å bli bedre på å ivareta medlemmene våre. En av måtene vi håper at vi kan få det til på, er å sikre flere møteplasser for de som ønsker det. Derfor tok vi med alle som møtte opp i helgen på en workshop, for å få innspill til hvordan vi best mulig kan skape flere sosiale arenaer for nettverket.

Som alltid får vi masse god tilbakemelding fra «familien» vår, så vi har mye å jobbe med videre!

Nytt styre

Helgen ble avsluttet med at vi valgte nytt styre for de neste to årene. Flere ble med videre fra forrige runde, mens noen er helt nye i styret. Vi er utrolig glade for at alle har lyst til å ta del i organisasjonen vår, ser frem til et godt samarbeid de neste to årene, og vi ønsker selvsagt alle hjertelig velkommen!

Vårt nye styre består av:

Styreleder

Cecilie Haugland (ny)

Nestleder

Marius Eriksen (ny)

Styremedlemmer

Elisabeth Nordhus Lied (tidligere styreleder)

Egil Nygaard (gjenvalgt)

Monika Landsverk (gjenvalgt)

Cecilia Dinardi (gjenvalgt)

Mona Skjeklesæther Pettersen (ny)

Caroline Hurlén Paus-Knudsen (ny)