Høring: BAR ønsker 1 million til styrket BaRsnakk-tilbud!

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Marius Sjømæling og Stian Johansen møtte på høring i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Torsdag 27.oktober var vi på høring i stortingets Helse- og omsorgskomite i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Hvert år etter at regjeringen har lagt frem sitt forslag til budsjett for det kommende året avholder stortingets ulike fag komiteer høring på budsjettforslaget. Dette er en av mulighetene for blant annet frivillige organisasjoner til å påvirke statsbudsjettet for kommende år.

Når vi sitter på kontoret i penskjorte, da kan du være rimelig sikker på at vi skal til Stortinget på høring. I dag var intet unntak. Vi møtte i dag til høring om det foreslåtte statsbudsjettet for 2017. Nærmere bestemt helse– og omsorgsdepartementets budsjett.

Vi hadde på forhånd levert et skriftlig høringsnotat. Dagens muntlige innspill baserte vi på de samme to punktene vi valgte å omtale i vårt skriftlige notat.

For statsbudsjettet 2017 ba vi helse- og omsorgskomiteen om følgende 2 prioriteringer for budsjettet 2017:

  • Øremerke 1 million kroner til BaRsnakk.no for 2017
  • Be regjeringen om å lage en nasjonal strategi for ivaretakelse av barn som pårørende

1 million til BaRsnakk.no!

BAR har for første gang bedt om en konkret øremerking av midler til eget tilbud i egen organisasjon. Årsaken til dette er at vi ser behovet for å kunne styrke BaRsnakk.no som et eget og bredere tilbud. Vi ønsker å utvikle BaRsnakk.no som et helhetlig tilbud med chatte-tjeneste flere dager i uken, likepersonsamtaler og med drop-in. For at vi skal få til dette og for at BaRsnakk skal bli mer kjent i målgruppen trenger vi også rammer til markedsføring av tilbudet og flere frivillige. Derfor har vi bedt om at BaRsnakk blir behandlet på lik linje som andre lignende tjenester som har fått øremerking til sitt tilbud. Snakkommobbing.no , Mental Helses hjelpetelefon og vern for eldre i Oslo er noen eksempel. Til sammen så mottar disse 3 frivillige hjelpetilbudene 20,1 millioner kroner direkte over statsbudsjettet som vi kan lese av dokumentet på side 185.

Nasjonal strategi for barn som pårørende nå!

For det andre henviste vi til den – i politiske kretser – kronisk oversette multisenterstudien på barn som pårørende, av november 2015. Vårt ønske er at kunnskapen frembragt gjennom denne studien, skal bli tatt på alvor, og føre til god politisk handling. Vi har derfor bedt om at det iverksettes arbeid med en nasjonal handlingsplan for ivaretakelse av barn som pårørende, som bør ta sikte på å etablere lovfestede rettigheter for denne gruppen.

Nå kan vi bare vente på at komiteen skal bli enige om flertall- og mindretallsmerknader til budsjettet. Det er først når vi ser disse merknadene vi vet hva det endelige statsbudsjettet for 2017 blir, og om BaRsnakk blir tilgodesett med 1 million kroner for 2017.