Hils på vårt nye styre!

Forfatter
Håkon Lexberg
Publisert dato

Øverst fra venstre: Cecilie Nikolaisen, Marius Eriksen og Stian Johansen. Nederst fra venstre: Bente Weimand, Ellen Stenslie, Monika Nordhus og Tor Steinar Bakken.

Digitalt årsmøte er over, og dette er folka som skal lede oss gjennom de neste to årene.

Cecilie Nikolaisen - styreleder

Kan du fortelle litt om deg selv?

- Jeg er 32 år og bor i Kongsvinger. Jeg er utdannet barnevernspedagog og jobber innen barnevernssektoren.

Hvorfor ønsker du å sitte i BaR sitt styre og hva kan du bidra med?

- Jeg har vært både frivillig og ansatt i organisasjonen tidligere. Det er en organisasjon jeg bryr meg mye og som jeg synes gjør en veldig viktig og god jobb for målgruppen. Jeg er derfor veldig takknemlig for at jeg får følge organisasjonen videre gjennom å være styreleder. Jeg kjenner organisasjonen og fagfeltene rundt godt, og har et stort engasjement for organisasjonen.

Hva er din hjertesak?

- Min hjertesak er å jobbe for at målgruppen opplever gode hjelpetilbud og tjenester.

Marius Eriksen - nestleder

Kan du fortelle litt om deg selv?

- Jeg er 50 år, er fra Oslo og jobber som leder for «people, human technology og forretningsutvikling» i arbeidsinkluderingsbedriften Norasondegruppen. Jeg har erfaring fra Forsvaret, skole, fritidsklubb, utekontakt, gjengarbeid, barnevern og NAV. På fritiden finner du meg for tiden cruisende på min motorsykkel eller ute i hengekøya. En liten kuriositet er at jeg er Norges mestvinnende hobbykokk.

Hvorfor ønsker du å sitte i BaR sitt styre og ha kan du bidra med?

- Jeg har allerede sittet som nestleder i styret i en periode og ønsker å fortsette med det viktige arbeidet vi gjør i organisasjonen. I styret kan jeg bidra med strategier, støtte til de ansatte og struktur, samt entusiasme med et glimt i øyet.

Hva er din hjertesak?

- Mitt arbeid med ungdommer på skråplanet og arbeidsledige gjennom mange år, har gitt meg et stort og varmt hjerte for de som står på utsiden av samfunnet. Jeg er en av de som kjemper for mangfold, likeverd og endringer.

Tor Steinar Bakken – styremedlem

Kan du fortelle litt om deg selv?

- Jeg er 49 år, har en datter på 25 år og bor på Siggerud. Til daglig jobber jeg som formann i et entreprenørfirma med fagområde innenfor maling. Tidligere i livet har jeg vært aktiv i mye forskjellig idrett som fotball, bordtennis og golf.

Hvorfor ønsker du å sitte i styret til BaR og hva kan du bidra med?

- Jeg, som de fleste i BaR, er dypt engasjert i rusproblematikken. Jeg er ganske utadvendt, har lang erfaring med både møter og jobbing i grupper. Jeg håper å kunne bruke hva jeg kan og mine erfaringer til å ha gode og konstruktive samtaler og samarbeid med styret om hvilke temaer og utfordringer vi skal løse.

Hva er din hjertesak?

- Mye av mitt engasjement er gjennom «barn av»-perspektivet, men jeg er også engasjert i direkte ruspolitikk, oppfølging og praktisk gjennomføring ute i miljøet.

Bente Weimand – styremedlem

Kan du fortelle litt om deg selv?

- Jeg er 59 år og bor på Kløfta i Viken fylke. I tillegg til barna mine (som er voksne) er jeg så heldig å ha mange barn, barnebarn og ungdommer som betyr mye for meg! Jeg trives veldig godt med utendørsaktiviteter som for eksempel turer i skogen med verdens snilleste hund, sjøliv og bading. Har nok ingen hobby, men liker å lese - det blir jeg klokere av, tror jeg. For tiden har jeg to jobber. På Ahus jobber jeg som forsker, og på Universitetet i Sørøst-Norge jobber jeg både med undervisning og forskning. Forskningen jeg holder på med handler mye om hvordan en har det når noen en er glad i (eller er avhengig av), ruser seg eller strever med psykiske problemer. Jeg er spesielt opptatt av hva barn og unge selv mener om hva som vil gjøre at de får det bedre.

Hvorfor ønsker du å sitte i BaR sitt styre og hva kan du bidra med?

- Jeg har vært så heldig å samarbeide med BaR i mange år, og har sett hvor viktig innsatsen de gjør er. Siden begge foreldrene mine ble avhengige av alkohol da jeg var ung, vet jeg hvor viktig det er at det fins noen å snakke med som kan skjønne hvordan det er. Ved å sitte i styret, håper jeg særlig å bidra med det jeg har lært som forsker om dette området. Samtidig vil jeg gjerne være med og støtte BaR på denne måten.

Hva er din hjertesak?

- At alle barn og unge som lever i familier med rus har et sted hvor de blir sett, og at de får anerkjennelse for alt de klarer! Og at de selv skal være med på å bestemme hva som er best for dem, samt hva de trenger for å leve et godt liv. Grunnen er at jeg har sett hvordan barn kan ha det når ingen bryr seg. Det er både en hjertesak for meg og noe jeg brenner ekstra for.

Monika Nordhus - styremedlem

Kan du fortelle litt om deg selv?

- Jeg jobber som erfaringskonsulent i klinisk arbeid ved Lovisenberg diakonale sykehus, og er utdannet hjelpepleier med videreutdanning i psykisk helse og rusarbeid. I tillegg har jeg studert barnevern i ett flerkulturelt samfunn.

Hvorfor ønsker du å sitte i BaR sitt styre og ha kan du bidra med?

- Jeg har vært en del av BaR siden 2014 og har erfaring fra både nettverket og BaRsnakk. Jeg har erfaring både som brukerrepresentant og erfaringsformidler i organisasjonen. Per dags dato er jeg leder av brukerrådet til Borgestad klinikken som BaR sin representant.

Hva er din hjertesak?

- Jeg er opptatt av viktigheten med tverrfaglig samarbeid og at vi snakker med, ikke om, barn som pårørende. Jeg er også opptatt av at voksne «barn av» har ett tilbud som voksen, der en både kan bearbeide og snakke om det å ha vokst opp med rus i nær relasjon.

Ellen Stenslie - styremedlem

Kan du fortelle litt om deg selv?

- Jeg er 40 år gammel, kommer opprinnelig fra Nordmøre og er stipendiat innen grønn økonomi. Jeg har en bakgrunn innen organisasjonsfag, politisk økonomi og bærekraft og er lidenskapelig opptatt av kultur - musikk, bøker, mat, og fine folk.

Hvorfor ønsker du å sitte i BaR sitt styre og ha kan du bidra med?

- Jeg har vært frivillig på BaRsnakk i flere år og har fulgt BaR lenge. Jeg er imponert over alt BaR har fått til og den stemmen BaR representerer for de som ikke alltid har en. Jeg har tidligere erfaring fra styrearbeid og verv og liker å jobbe på det strategiske planet, samtidig som at jeg vil fortsette å være aktiv som frivillig i BaRsnakk og medlem i nettverket og ta med meg erfaringene derfra inn i styrearbeidet. BaR har veldig mange planer og muligheter fremover, og jeg synes det er spennende å komme inn i styret på et tidspunkt hvor det skjer mye i organisasjonen.

Hva er din hjertesak?

- Min hjertesak i BaR er de barna som skjuler det som egentlig skjer hjemme, som ikke blir sett eller ivaretatt. Samtidig er jeg også opptatt av å jobbe for et varmere samfunn hvor færre faller utenfor, og hvor spesielt de som har vokst opp med rus får den hjelpen de trenger uansett alder.

Stian Johansen - ansattrepresentant

Kan du fortelle litt om deg selv?

- Jeg er 34 år og jobber som kommunikasjonsansvarlig i organisasjonen. Foretrekker å bo i Oslo, noe som er fint ettersom det er her jeg bor også. Tatovering har vel blitt den fremste hobbyen etter hvert, ved siden av musikk.

Hvorfor ønsker du å sitte i BaR sitt styre og ha kan du bidra med?

- Jeg ønsker å sitte i styret først og fremst fordi jeg bryr meg veldig om organisasjonen og det vi jobber med og for. Og så er overordnet, strategisk arbeid noe jeg synes er veldig morsomt og givende. Jeg kan bidra med et hode som alltid jobber for å se store linjer og sammenhenger. Ettersom jeg også er ansatt kan jeg også forhåpentligvis bidra til å sikre at styret alltid er godt orientert om administrasjonen.

Hva er din hjertesak?

- Det er nok å få vist realitetene svært mange barn og unge lever i daglig. Spesielt for de som står i posisjon til å gjøre viktige endringer. Kunnskap kan virke forpliktende, og det er fortsatt en vei å gå for å sikre at de vi jobber med får den hjelpen de trenger.