Fosterhjem til barns beste

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Vi er positive til mye av det som ble presentert fra "Melding til Stortinget" på dagens pressekonferanse. Stikkordene er trygghet og omsorg.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) holdt i dag pressekonferanse om Stortingsmelding nr 17 – Trygghet og omsorg – Fosterhjem til barns beste. Ønsket og målet er å sikre barn i fosterhjem en trygg og god oppvekst, blant annet ved å styrke fosterforeldres kompetanse og tydeliggjøre ansvarsforhold.

- Meldingen inneholder mye bra, og spesielt positivt stiller vi oss til en lovfesting av grunnopplæring som alle fosterforeldre må gjennom. Barn som havner i fosterhjem har gjerne en bakgrunn og bagasje som krever ekstra hensyn og kunnskap av de som overtar den daglige omsorgen for barnet. At disse må bli gitt denne kunnskapen – også i tilfeller der barnets biologiske slektninger eller nettverk blir fosterforeldre – ser vi som en nødvendighet, sier generalsekretær i BAR, Marius Sjømæling som selv har vært en av forslagsstillerne til en lovfesting av fosterhjemsopplæring.

- At Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gis et ansvar for å utarbeide faglige anbefalinger for gjennomføring av besøk, samtale med fosterbarn og tilsyn i fosterhjem er et stort steg i riktig retning, sier Sjømæling.

- Videre er BaR svært fornøyde med presiseringen som departementet legger til grunn om at statlige beredskapshjem skal være et akuttilbud. Meldingen tar for seg en rekke viktige punkter som BaR og flere organisasjoner har pekt på. Det eneste vi ser som er viktig i fremtidens fosterhjemsordning som mangler i meldingen, er behovet for en standardisert pensjonsavtale for fosterhjem. Dette skal fortsatt være opp til den enkelte fosterhjemsavtale, noe som skaper videre forskjeller og uforutsigbarhet for fosterforeldre, avslutter Sjømæling.

Vi ser med optimisme frem til at denne meldingen kommer til høring på Stortinget.