Et bedre liv

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Helt på tampen av dette året, mer nøyaktig den 19. desember, gjennomførte vi siste pasientundervisning i 2017.

Prosjektet, titulert «Et bedre liv», er et samarbeid med organisasjonene A-larm, Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) og oss i BAR, og har fått støtte fra Extrastiftelsen.

Gjennom året som har gått har «Et bedre liv» besøkt 12 av landets ulike behandlingsinstitusjoner, og BAR har bidratt i halvparten av disse. Prosjektet er spesielt i den forstand at det samler pasienter og deres behandlere, til en fagdag som inneholder brukerstemmer og erfaringsformidling som er skreddersydd institusjonen vi er på.

Kort fortalt og helt grunnleggende, handler «Et bedre liv» om å formidle håp. Gjennom dypt personlige historier, fortalt av mennesker som selv harkommet seg gjennom rusmisbruk og –avhengighet, ønsker vi å gi pasientene et levende eksempel på en fremtid som er realistisk også for dem. Ikke bare det, vi kan samtidig gi verdifulle råd og tips til behandlerne, basert på så vel gode som dårlige erfaringer med behandlingsapparatet. Tilbakemeldingene vi har fått har vært svært gode.

En riktig avslutning på året

Tilbake til 19. desember. Årets siste undervisning var på familieavdelingen på Borgestadklinikken i Skien; en ganske spesiell og symbolsk avslutning på året for vår del.

For oss har mye av dette året handlet om mødre og barn. Tidlig i desember ble rapporten fra panelet som ble gitt oppgaven å samle inn og vurdere kunnskapen om LAR og gravide lansert. I panelet, som ledet den store konsensuskonferansen om temaet, satt vår generalsekretær Marius Sjømæling. Arbeidet med å hente inn kunnskap, vurdere og sammenfatte alt i en rapport, har vært både omfattende og tidkrevende. Vi er utrolig stolte av å ha bidratt så direkte som vi har, og ikke minst over å ha blitt gitt tilliten til å kunne gjennomføre en jobb av denne sorten.

Om å skape håp for fremtiden

Tidlig i oktober ble en annen rapport lansert. Vårt eget samtaletilbud BARsnakk har vært objekt for forskning på barn som pårørende, og vi kunne med stolthet avduke rapporten «Når lyset knapt slipper inn» 8. oktober – og det på selveste Dagsrevyen. Ida Billehaug, vår organisasjonssekretær, var med som medforsker. Rapporten gir oss god grunn til å tro at vi ikke bare når den målgruppen vi ønsker å treffe med tilbudet, men også at våre fantastiske frivillige evner å formidle håp for fremtiden for mange av de barn og unge som kontakter oss.

Å skape et godt grunnlag for en positiv og god fremtid er også utgangspunktet for det arbeidet vi gjør med barnevernet, og gjennom 2017 har vi vært mer aktive i Barne–, ungdoms– og familiedirektoratets arbeid med å utvikle og forbedre barnevernet, enn noen gang tidligere.

På flere nivåer

2017 har vært et år hvor vi har jobbet mye på et relativt høyt og overordnet nivå; et år hvor kunnskap om målgruppen vi jobber med hver dag har blitt løftet frem på arenaer som kan være svært viktige for å nå målet vårt om å sikre barn som pårørende lovfestede rettigheter som pårørende.

Derfor var det på mange måter svært passende å avslutte året med å møte de unge menneskene på Borgestadklinikens familieavdeling. Unge mennesker som allerede har vist mot ved å starte i behandling, og som kan dra utrolig god nytte av ikke bare å bli fortalt, men også vist, at det finnes masse håp for fremtiden også.

For kjernen av «Et bedre liv»-prosjektet oppsummerer nok godt det mest essensielle i arbeidet A-larm, LMS og BAR gjør. Det handler om å være åpen om at det finnes hindringer utenfor behandling, men at fokuset vårt ligger på mulighetene; at med mulighetene kommer anledningen ti å realisere drømmer og prosjekter som tidligere ikke har vært oppnåelige; om viktigheten av å ha gode hjelpere rundt seg, og ikke minst av å kunne kjenne på stolthet over seg selv.

Det føles godt å avslutte 2017 med å bidra til å gi en følelse av håp og tro på en god og lykkelig fremtid, til noen av de som står midt i en stor overgangsfase i livet. Ikke bare for deres egen del, men også slik at de kan gi deres egne barn en god og trygg fremtid.

En hilsen og en takk til våre frivillige

Før vi runder helt av, må vi også gi skryt til de som har stått for den virkelige årsavslutningen i BAR, nemlig alle som har bidratt på BARsnakk. Mye takket være et samarbeid med Helsesista, har vi mottatt det vi regner med er rekordmange samtaler i julen. De endelige tallene er ikke klare, men vi er rimelig sikre allerede på at denne førjulstiden og romjulen har vært den travleste noensinne. Vi er utrolig stolte av den innsatsen som alle våre frivillige har gjort!

Tusen takk til alle som har vært tilstede under pasientundervisningene gjennom 2017, til alle som har vært med på å arrangere samlingene, og til alle som på én eller annen måte har fulgt arbeidet vårt gjennom året som har gått.

Vi håper dere har hatt en god jul, og vi ønsker dere alle et godt nytt år!

BaR