Donasjon fra Eva Weel Skram

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Overskuddet fra Eva Weel Skrams konsert den 1. februar i år, har blitt donert til oss!

Akustisk i Eiker er en konsertserie som arrangeres i Mjøndalen fire ganger i året. Arrangementene er finansiert av lokale støttespillere, og deler av overskuddet går til et veldedig formål. 1. februar i år spilte Eva Weel Skram – blant annet kjent fra Eva & The Heartmaker – for et utsolgt Mjøndalen samfunnshus. Eva ønsket at overskuddet skulle gå til oss, en nyhet vi mottok med stor glede.

Fredag 17. februar fikk vi hyggelig besøk av arrangøren, On Stage Booking, som kunne overrekke en sjekk på hele 14 952 kroner.

Hele organisasjonen Barn av rusmisbrukere – BAR retter en stor takk til Eva Weel Skram, som foruten å donere deler av overskuddet til oss, har bidratt til å kaste lys på en gruppe mennesker som virkelig fortjener hjelp. Vi vil også takke On Stage Booking, som vi har hatt en veldig hyggelig dialog med.

Neste Akustisk i Eiker-konsert er onsdag 3. mai, og da er det Lars Lillo-Stenberg som inntar scenen.