Dagsrevyen sender innslag om BaRsnakk søndag 8. oktober

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

BaRsnakk er et tilbud vi er utrolig stolte av å kunne levere. Innsatsen våre frivillige legger ned for at vi kan være tilgjengelige for målgruppen vår, kan vi ikke skryte nok av. Det er et tilbud vi helt siden det ble opprettet har hatt tro på at har en nytte. Nå får det også oppmerksomhet hos NRK Dagsrevyen søndag 8. oktober.

Styrket tillit

Nå har vi fått det vi opplever som er et slags forskningsmessig ”godkjentstempel” på BARsnakk. Forskere fra Ahus og Vestre Viken har gjennom et drøyt år gått gjennom over 700 samtalelogger, sammen med en medforsker fra BAR.

Resultatet er rapporten ”Når lyset knapt slipper inn”, som NRK sender et innslag om i morgendagens Dagsrevyen. I rapporten blir det påpekt at dette er barn som faller utenfor hjelpeapparatet, og som trolig ikke har blitt fanget opp i tidligere forskning på temaet barn som pårørende og barn av rusmisbrukere.

«Det er ekkelt. De bråker hele tiden. Jeg får ikke sove. De er slemme. Slår, sparker og voldtar. Det er så mange rykter. Mobbing. Jeg er lei meg og sint. Alle hater meg. Ingen sier noe. Jeg er bare en dritt»

Desto stoltere av våre frivillige

Forskerne understreker også den positive og konstruktive rollen våre frivillige chat-verter har, for eksempel i når det gjelder å snu negative og destruktive tankemønstre til noe som kan gi håp og tro på bedring:

«Betydningen av innsatsen fra chat-verter for at fortvilete, handlingslammede barn og ungdommer fikk øye på egne ressurser, håp, hjelpebehov, muligheter og rettigheter var i mange tilfeller slående. Det kan tyde på at denne anonyme «snakke» muligheten kan ha stor betydning for disse barna»

NRK Dagsrevyen sender som nevnt et innslag om dette i morgen kveld, og vi vil publisere rapporten i sin helhet til neste uke.