Brukerorganisasjoner og Fagrådet om hepatitt C

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Åpent brev til helse– og omsorgskomitéen

Brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon, har skrevet et åpent brev til helse– og omsorgskomitéen, hvor vi ber om at hepatitt C blir tatt på alvor.

Brukerorganisasjonene og Fagrådet krever handling for å eliminere hepatitt C. Hepatitt C er et globalt helseproblem som for lenge har blitt ignorert. I Norge var det i 2015 meldt 1178 tilfeller av hepatitt C til Folkehelseinstituttet. Så mange som 20 000 lever sannsynligvis med kronisk hepatitt C. Ubehandlet kan sykdommen føre til leversykdom, leverkreft, og i verste fall død. Så mange som 60-70% av sprøytebrukende rusavhengige har blitt smittet av hepatitt C. Minst halvparten av 7 500som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har på et tidspunkt vært smittet. Likevel vies denne problemstillingen liten oppmerksomhet. Hepatitt C er en glemt epidemi som rammer en av de mest utsatte gruppene i det norske samfunnet.

Arbeidet mot virushepatitt er inkludert i FNs bærekraftsmål og Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok i mai et mål om at virushepatitt skal elimineres innen 2030. Vi hadde håpet at Norge må gå foran og bekjempe den glemte epidemien. Skuffelsen var stor når Helse- og omsorgsdepartementet før sommeren la fram en nasjonal strategi for arbeidet mot virale hepatitter helt uten ambisjonene verdenssamfunnet hadde bestemt seg for. Innspillene fra Folkehelseinstituttet, ledende fagfolk og brukerorganisasjoner var i liten grad tatt hensyn til. Det vises liten forståelse for hvordan det er å leve med en kronisk smittsom sykdom når de som lever med hepatitt C ikke skal få tilgang på trygg og effektiv behandling før de utvikler alvorlig sykdom. Det faktum at hepatitt C er en allmennfarlig smittsom sykdom tas ikke på alvor.

Organisasjonene bak dette oppropet krever at Norge følger opp FNs bærekraftsmål og WHOs ambisjon om å eliminere hepatitt C innen 2030 ved å:

1. Utarbeide en nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C hvor forebygging og behandling sees i sammenheng som foreslått av Folkehelseinstituttet, ledende fagfolk og brukerorganisasjoner.2. Gi alle med kronisk hepatitt C tilbud om trygg og effektiv behandling, både for den enkeltes skyld, men også for å redusere smitte.

Vi håper at du og ditt parti ser hvor viktig det nå er å gjøre noe med denne situasjonen. Vi ønsker å diskutere hvordan vi sammen kan sikre at denne gruppen får et godt helsetilbud slik at vi kan stoppe denne epidemien.

Kontakt gjerne kontaktpersonene Ronny Bjørnestad eller Kenneth Arctander på e-post: ronny@prolar.no / kenneth.arctander@rio.no eller telefon 41 30 70 39 / 46 64 58 87.

Dette oppropet er underskrevet brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Vi ser frem til å høre fra dere.

Med hilsen

  • LAR nett Norge v/ Dag Myhre
  • RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon v/ Jon Storaas
  • FHN – Foreningen for human narkotikapolitikk v/ Arild Knutsen
  • MARBORG v/ Vidar Hårvik
  • BaR – Barn av rusmisbrukere v/ Marius Sjømæling
  • A-LARM v/ Tommy Sjåfjell
  • LMS – Landsforbundet mot stoff v/ Kari Sundby
  • proLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR v/ Ronny Bjørnestad
  • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon v/ Jan Gunnar Skoftedalen