Derfor bør det innføres autorisasjon for barneverns­pedagoger og sosionomer

Forfatter
Håkon Lexberg
Publisert dato

Fagansvarlig Martine Kihle Dalsrud snakket på rapportlanseringen til FO om viktigheten av autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer, og grunnen til at vår organisasjon støtter forslaget. Foto: Håkon Lexberg

Veldig mange yrker krever autorisasjon, men sosionomer og barnevernspedagoger er i dag ikke blant dem. Det er det flere som ønsker å gjøre noe med.

Fellesorganisasjonen (FO) har i en årrekke, faktisk hele 60 år, jobbet for autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer. De mener det vil sikre at menneskene de jobber med, som ofte er i sårbare situasjoner, møter kvalifisert personell og at de får gode og forsvarlige tjenester. I tillegg mener de blant annet at det vil øke anerkjennelsen av selve yrkene.

Sikkerhet, kvalitet og tillit var de tre nøkkelordene som ble brukt av Bente Ohnstad, professor i rettsvitenskap, da hun torsdag presenterte en rapport om autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer.

- Autorisasjon er et bevis på at man har de nødvendige formelle kvalifikasjonene, sier Ohnstad.

I dag er det omtrent 30 yrkesgrupper innen helse som har autorisasjon, som blant annet sykepleiere, leger og kiropraktorer.

At det samme skal gjelde barnevernspedagoger og sosionomer ble sist diskutert på Stortinget i 2018, men det ble aldri noe ut av det. Noe av motstanden har blant annet kommet fra Helse- og omsorgsdepartementet og Bufdir fordi de mener det har vært vanskelig å lovfeste at de to yrkesgruppene skal kreve autorisasjon.

Men med rapporten til Ohnstad skrevet på oppdrag fra FO, mener flere at man er nærmere enn noen gang å få på plass en autorisasjonsordning.

Noe av problemet har vært at de to yrkesgruppene ikke går under Lov om helsepersonell, men Ohnstad foreslår da enkelt og greit å omdøpe loven til å hete Lov om helse- og sosialfaglig personell.

Hele rapporten kan du forresten lese her.

Bente Ohnstad er professor i rettsvitenskap og har skrevet rapporten om autorisering. Hun mener det ikke er tvil om at også barnevernspedagoger og sosionomer må autoriseres. Foto: Håkon Lexberg

Vil styrke rettssikkerheten

For oss i Barn av Rusmisbrukere er det også viktig at autorisasjon for disse to yrkesgruppene kommer på plass, av flere årsaker.

Fagansvarlig Martine Kihle Dalsrud har selv hatt en oppvekst hvor hun ofte var i kontakt med barnevernet. Første gang var hun bare fire år gammel, og da hun var ti flyttet hun i fosterhjem. Kontakten med barnevernet varte frem til hun var 23 år.

- I løpet av mitt liv har jeg møtt flere hjelpere enn jeg kan telle, og de fleste har vært barnevernspedagoger og sosionomer, sier hun i talen sin under lanseringen av rapporten.

Og dette er hun langt fra alene om. Hun viser til at flere av de som er i gruppen vi representerer vokser opp med jevnlig kontakt med disse to yrkesgruppene, og at det derfor er viktig at de har autorisasjon.

- Det vil være trygt å vite at hjelpere vi møter er egnet til jobben, og at det finnes systemer for å bidra til at vi slipper å møte dem som ikke er egnet, sier Martine.

Hun forteller også at du som bruker vil få flere og bedre rettigheter dersom autorisasjon blir innført.

- Jeg skulle gjerne hatt like sterk rettssikkerhet da jeg møtte sosionomer eller barnevernspedagoger, som da jeg var hos legen eller en helsesykepleier. De jobber ofte med noen av de mest sårbare gruppene, og vi mener derfor det er viktig å styrke deres rettssikkerhet på alle måter, sier Martine.

Plikt til å ivareta

Hun mener videre det er litt merkelig at vi i dag har høyere krav til helsepersonell som møter familier, enn det vi har til sosialfaglig personell som skal det samme.

- Ifølge loven har i dag sykepleiere og vernepleiere plikt til å ivareta barn som pårørende, mens sosionomene og barnevernspedagogene ikke har det i lys av sin profesjon. Vår erfaring er at det likevel ofte er de som er utnevnt til å ha ansvar for barna, sier hun og fortsetter:

- Dette tror vi handler om at barnevernspedagoger og sosionomer både har et ønske om og en kompetanse som gjør dem godt egnet til nettopp denne oppgaven. For oss som organisasjon vil en stor bonus ved autorisasjon være at også barnevernspedagoger og sosionomer blir pålagt plikten til å ivareta barn som pårørende. Jo flere som har ansvar for dette, jo større er sannsynligheten for at det gjøres!

Som organisasjon gir vi derfor vår støtte til å innføre autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer.

Liste med 1 ekspanderende elementer

Her står Ole Henrik Kråkenes fra FOs forbundsledelse, Hanne Glemmestad, leder for profesjonsrådet for sosionomene i FO, Mari Holth, seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Bente Ohnstad, professor i rettsvitenskap, fagansvarlig Martine Kihle Dalsrud, Sigrid Lundervold Nesheim fra FO-Studentene og sykehussosionom Siri Nordahl Tveitan. Alle sammen støttet forslaget om autorisering. Foto: Håkon Lexberg