Dette skal vi bidra med under Arendalsuka - og dette bør du få med deg

Forfatter
Håkon Lexberg
Publisert dato

Generalsekretær Marius Sjømæling er på plass i Arendal. Foto: Håkon Lexberg

Vi er på plass i Arendal for å være med på Arendalsuka, og skal i løpet av uka bidra på flere måter.

Arendalsuka er en politisk festival som arrangeres hver sommer, og i løpet av årene har vi vært til stede her på en rekke ulike måter.

Vi har for eksempel hatt egen stand, vært med i debatter, arrangert frokostseminar og generelt bidratt til å synliggjøre barn som vokser opp i familier med rusutfordringer.

I år skal vi først og fremst bidra på to måter.

På onsdag skal generalsekretær Marius Sjømæling ut i ilden både klokka 12 og klokka 15.

Fra kl. 12-13 skal han være med i en samtale som arrangeres av Fagrådet - Rusfeltets hovedorgan, Tyrilistiftelsen og Kirkens bymisjon. Arrangementet har fått tittelen "Å sette sammen bitene - å vokse opp med rus og vold", og du kan finne ut mer ved å trykke her.

Fra kl. 15-16 skal han lede en debatt som har fått tittelen "Hva mangler i norsk rusbehandling, når regjeringen varsler en reform?", og igjen kan du trykke her for å finne ut mer om hvem, hva og hvor.

Stille viktige spørsmål

Marius selv sier at han ser fram til å delta både i samtalen, samt være debattleder. Blant annet fordi han mener det er viktig at vi gir de som har vokst opp i en familie med rus en stemme, og at vi får stilt noen viktige spørsmål.

I samtalen han skal være med i kl. 12 sier han at det er et par ting han mener det er viktig å få fram.

– For å gi riktig hjelp, enten i rusbehandling eller i psykisk helsebehandling, innebærer det at man ikke bare stopper ved diagnostiseringen av de som er pasient. Du må kartlegge alle som er involvert, og da spesielt barna og andre pårørende.

Han mener derfor det er viktig å stille noen spørsmål som mange ofte ikke tør å stille.

– Vi må tørre å ta noen verdimessige valg for å hjelpe familier bedre. Jeg skal derfor stille noen spørsmål som ikke blir snakka så mye om. I tillegg er jeg spent på å høre hva de andre tenker om hvordan vi bedre kan avdekke vold i familier uten å påføre mer skader, sier han.

Om debatten han skal lede sier Marius at han håper det kan lede til at det kommer noen tydelige svar.

- Jeg håper vi får mer konkrete svar enn det regjeringen har kommet med til nå og at det kommer tydelig fram at det er behov for ulik lokalisering og innhold for å ha en god rusbehandling. Individuell tilpasning må være en like stor selvfølge for ruspasienter som for andre pasientgrupper, sier han.

Andre relevante arrangementer

I tillegg til de arrangementene vi selv er med i er det en rekke andre arrangementer det kan være verdt å få med seg.

Vi har her valgt å fokusere på det som har en relevans for det vi selv jobber med. Så er du på Arendalsuka og lurer på hva du bør se, så kan du få en liten oversikt her.

Tirsdag:

08:30 - Hva er god nok omsorg?

09:00 - Hvorfor sliter ungdom?

10:00 - Fremtidens barnevern

10:00 - Blir nye generasjoner hørt? Barn og unges rett til medvirkning i Norge

10:00 - Hvordan forstå og møte mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner

Onsdag:

10:00 - Er det riktig å plassere ungdom med rusproblemer i barneverninstitusjon?

11:30 - Hva skal til for å lykkes med tverrsektoriell samhandling

13:00 - Vil barnevernreformen gi bedre barnevern?

16:30 - Hva betyr barnevernreformen for barna i fosterhjem?

Torsdag:

09:00 - Er det mulig å få alle unge til å gjennomføre videregående skole?

11:00 - Hva gjør vi med gutta?

13:00 - Barn utsatt for vold - familiesamtaler for å styrke den psykiske helsen

14:00 - Fra svikt og svik til trygg og sikker oppvekst

Fredag:

08:30 - Styrken i fellesskapet

09:00 - Den store barneverndebatten - kvalitet i barnevernet

10:00 - Lavterkseltilbud til mennesker i akutt psykisk krise