- App utviklet på de unges premisser

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Nettbrett-appen «Meg også» endelig lansert – første av sitt slag i Norden.

Tekst: Kristoffer Eide, Oslo universitetssykehus. Teksten er publisert med tillatelse fra Oslo Universitetssykehus HF.

Opprinnelsen til appen er den populære boken «Meg også – bok for barn og ungdom som opplever sykdom i familien». Boka har siden 2010 vært brukt aktivt som et ledd i ivaretakelsen av barn og ungdom som opplever sykdom i nær familie, og har mottatt god respons fra både brukere og fagpersoner. Den ble utarbeidet som et resultat av et bredt tverrfaglig samarbeid mellom en rekke fagpersoner på sykehuset: Eldrid Johansen som forfatter, illustratør Tone Bergan, prosjekteier Sølvi Andersen, prosjektleder Kristine Hetland Clark og rådgiver Mari-Mette Eriksen.

Leder av Barneprogrammet Ragnhild Hals bidro også tungt i det redaksjonelle arbeidet med boken. I tillegg ble det nedsatt en faglig ressursgruppe på et tjuetalls personer bestående av leger, spesialsykepleiere, pedagoger og psykologer/psykiatere. Ressursgruppen var rådgivende instans for de faglige aspektene ved bokas form og innhold.

Men barns medievaner har som kjent endret seg siden 2010, og seks år senere kan Oslo universitetssykehus annonsere at Meg også tilbys gratis på nettbrett. Appen har, i likhet med boken, til hensikt å hjelpe barn og unge til å takle situasjonen som pårørende. - Når en i familien blir alvorlig syk blir hverdagen ofte snudd på hodet, og kan preges av usikkerhet og bekymring. Da har barn og unge i familien behov for å bli sett og ivaretatt. Helsepersonell har en plikt til å bidra slik at de får den informasjon og støtte de har behov for, sier leder for Råd for barn som pårørende Trude Aamotsmo.

Finansiert av ExtraStiftelsen

Tall fra TNS Gallup viser at åtte av ti barn mellom 3- og 11 år barn og unge har tilgang til nettbrett i dag.

- Dette er en app utviklet på de unges premisser. Satsingen på denne plattformen forenkler også fremtidig videreutvikling, tilgjengelighet og ikke minst distribusjon, sier prosjektleder Kristine Hetland Clark.

Kostnader opp mot én million har blitt fullfinansiert av ExtraStiftelsen. Det er byrået Uniform som har utviklet appen i tett samarbeid med Rådet for barn som pårørende og prosjektgruppa.

– Utfordringen har vært å utvikle en app som er personlig, som kan brukes på ulike måter og som brukeren vil komme tilbake til, sier kreativ leder Tone Bergan i Uniform.

- Et nyttig bearbeidelsesverktøy

Flere barn og unge innen målgruppen har vært direkte involvert i utformingen av appen, og Hetland Clark håper nå at produktet kan virke innbydende, underholdende og ikke minst bli et nyttig verktøy for unge pårørende.

– Målsetningen har vært å skape en interaktiv nettbrett-applikasjon som kan være en støtte og et bearbeidelsesverktøy for barn og ungdom som er i en vanskelig situasjon. Den fungerer som en personlig type dag- eller loggbok, men med flere kreative elementer, som scrapbook, kamera og animasjon, sier hun.

Appen åpner også for å kunne stille anonyme spørsmål direkte til den populære spørresiden Klara Klok.

Leder for Råd for barn som pårørende: Trude Aamotsmo

«Meg også» er gratis og tilgjengelig i AppStore eller GooglePlay-butikken (kun nettbrett).

Spørsmål eller tilbakemeldinger? Kontakt: megogsa@ous-hf.no