Kalender

Kommende arrangementer, liste med {count} artikler

16. april 2024 "Unge pårørende" webinar

Gratis webinar for alle mellom 18 og 35 år som har erfaring med å bry seg om noen som har utfordringer med rus. Her skal vi sette fokus på unge pårørende og blant annet snakke om hvordan bli tryggere og bedre rustet til å håndtere utfordringer man…

17. april 2024 Ny tid, nye løsninger – om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer

Napha, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, holder konferanse i Kristiansand. Konferansen vil adressere de voksende utfordringene i dagens og fremtidens helsetjenester, og er et eksternt arrangement.

18. - 19. april 2024 Nasjonal sykepleierkonferanse

NSFs Faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR) i samarbeid med Erfaringssentrum og Norsk Sykepleierforbund inviterer til Nasjonal Sykepleierkonferanse: Psykisk helse og rus 2024!

25. april 2024 Ruspolitisk arena 2024

I anledning at det i år er 20 år siden rusreformen kom, skal Rusfeltets hovedorganisasjon i dette eksterne arrangementet se nærmere på utviklingen av rusfeltet og hva man kan forvente fremover.

26. - 27. april 2024 Skolering chat

Skolering for nye chatverter foregår over to dager i våre lokaler i Nydalen i Oslo. Vi dekker reise og opphold for de som trenger det.

1. - 5. juli 2024 Barn av rusmisbrukeres sommerleir

Vi arrangerer sommerleir for unge i alder 16-25 år, som har erfaring med foreldre som strever eller har strevd med rus eller psykisk sykdom.

Tidligere arrangementer, liste med {count} artikler

20. mars 2024 Kreativ workshop med Silje Løge

En workshop for pårørende til mennesker med rusutfordringer og/eller psykiske utfordringer, hvor du kan uttrykke deg gjennom det kreative! Lær teknikker for å male, tegne og annen kreativ utfoldelse.

5. mars 2024 Fagdag med tema pårørende

Marius Sjømæling deler sine erfaringer for fagpersoner i Verdal. Fagdagen er rettet mot fagpersoner som jobber innen rus- og psykisk helse, eller andre som ønsker faglig påfyll i henhold til involvering av pårørende.