Et nettverk for deg som har vært i kontakt med barnevernet

Er du mellom 16 og 25 år, og har vært i kontakt med barnevernet fordi du har vokst opp med en omsorgsperson som har hatt utfordringer med rus, psykisk sykdom, vold eller kriminalitet?

Med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsker vi å lage et nettverk for unge som sitter med barnevernserfaringer, både på godt og på vondt.

Vi vil at det skal være et inkluderende felleskap, og en trygg arena hvor du kan dele erfaringer og meninger med oss og andre i samme situasjon, og vi ønsker å komme i kontakt med deg som har mottatt hjelpetiltak i familien, i fosterhjem og egen bolig.

Og vi skal selvsagt ikke bare prate når vi møtes. Vi har også lyst til å gjøre hyggelige ting sammen, som morsomme aktiviteter og god mat!

Vi hører på deg

Gjennom samlinger, både fysisk og digitalt, ønsker vi å prate med deg om det du har vært gjennom.

Vi vil gjerne høre om hvordan det har vært å vokse opp i et hjem med utfordringer, om forholdet ditt til barnevernet og alt som følger med, om hva som har fungert og hva du har savnet i perioden.

Og hva med deg som er i ettervern? Får du den oppfølgingen du trenger? Føler du deg hørt? Alle erfaringer er velkomne, uavhengig om de er gode eller dårlige.

Hva er bakgrunnen til prosjektet?

På oppdrag fra Bufdir skal vi forsøke å samle inn unges erfaringer for å styrke barnevernet på systemnivå!

Les mer

En stor del av jobben vår handler om det vi kaller medvirkning. Vi benytter oss av kunnskapen vi samler inn fra å være i kontakt med barn og unge i sårbare situasjoner, og viderebringer den til de som sitter på makten til endring.

Mange trenger at for eksempel organisasjoner som oss kan være denne stemmen for dem, og dette bruker vi mye av tiden vår på.

Andre ønsker å bruke stemmen sin selv, og vi kan også hjelpe deg med dét. For om du ønsker, kan vi etterhvert lære deg hvordan du kan bruke erfaringene dine til å påvirke beslutningene som tas på tjeneste- og systemnivå.

Vi ønsker å samle så mange deltakere som mulig til dette prosjektet, fra alle kanter i landet, og arrangere treff hvor dere kan få møte hverandre og bli kjent.

Kanskje det kan være fint med nye venner som vet hvordan det er å vokse opp som du har gjort?

Du velger selv hva du vil dele og hvem du deler det med. Vi kan stille deg spørsmål eller du kan prate selv, og om du er mest komfortabel uten en hel gruppe i samme rom, er dette også helt greit. Sammen finner vi ut hva som passer best for deg!

Spørsmål og svar

Her finner du annet som kan være nyttig å vite.

Kunne du tenke deg å være med?

I skjemaet under her kan du melde interesse, så kontakter vi deg med mer informasjon.

Ungt nettverk barnevern

Hvordan vil du at vi kontakter deg?

Ved å fortsette godkjenner du vilkårene for bruk av tjenesten og bekrefter at du har lest personvernerklæringen

Her ser du neste erfaringssamling

7. - 9. juni 2024 Ungt nettverk barnevern: erfaringsinnsamling

Samling for Ungt nettverk barnevern, et nettverk for deg som har vært i kontakt med barnevernet fordi du har vokst opp i et hjem preget av rus, psykisk sykdom eller vold. Samlingen vil bestå av gruppeintervjuer, mat og aktiviteter.

Er det noe mer du lurer på?

Da kan du ta kontakt med rådgiver Andrea, hun kan svare deg enten på telefon eller mail.