Marius reagerer på helse­ministerens nei: - Mangler tydelige visjoner for fremtidens rusfelt

Forfatter
Håkon Lexberg
Publisert dato

Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av Rusmisbrukere, mener at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ikke har forstått betydningen av brukermedvirkning og mangler tydelige visjoner for rusfeltet. Foto: Håkon Lexberg/Stortinget

– Det er trist at helseministeren velger å ikke møte oss for dialog rundt nåværende og fremtidige utfordringer på rusfeltet, sier Marius Sjømæling.

Ny oppdatering 26. mars:
DET BLIR MØTE MED HELSEMINISTER INGVILD KJERKOL.
Etter at denne saken ble publisert kom beskjeden om at statsråd Kjerkol gjerne vil møte nettverket av bruker- og pårørendeorganisasjoner. Henvendelsen av 15. februar ble ikke fanget opp rett sted og da purringen kom var et møte med statssekretæren det som var mulig å få til før påske. Nå blir det et møte med helseministeren Kjerkol etter påske.

Denne saken ble først omtalt på rusfeltet.no.

Et nettverk bestående av en rekke bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet er bekymret for utviklingen innen behandling og rehabilitering. Nettverket har videre beskrevet utviklingen av behandlingstilbud til personer med rusutfordringer som uhensiktsmessig.

Derfor ble det den 15. februar sendt et brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol hvor det ble bedt om et møte for å ha en dialog med ministeren.

23. mars kom avslaget fra helse- og omsorgsdepartementet.

«Dessverre så har ikke Statsråden anledning til å ta et slikt møte, men Statssekretær Ellen Moen Rønning- Arnesen tar gjerne et møte med dere» var svaret som kom i retur.

Dette får Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av Rusmisbrukere, til å reagere.

– Man kan nesten få en mistanke om at ministeren mangler tydelige visjoner for fremtidens rusfelt, og at hun i hvert fall ikke har forstått betydningen av brukermedvirkning på systemnivå, sier han.

Frankmotunet og sentralisering

Bakgrunnen for invitasjonen til møtet var blant annet det enorme brukeropprøret for bevaring av Frankmotunet. Dette gjorde at flere bruker- og pårørendeorganisasjoner samlet ba om et møte med helseministeren.

Organisasjonene har også vært bekymret for at mye av utviklingen innen rusbehandling skjer med liten eller ingen brukermedvirkning.

I tillegg er sentralisering av helseforetak noe som bekymrer nettverket.

– For oss er det viktig å kunne møte ministeren direkte, nettopp for å kunne dele våre bekymringer uten at det går gjennom andre først. Vi er veldig bekymret for hva som skjer med fokuset på familier i behandling når sentralisering, målstyring og fritt behandlingsvalg står i fare, sier Sjømæling.

Nettverket av organisasjoner har pekt på at geografisk og faglig mangfold ikke er problemet, men at det tvert imot kan være løsningen og redde liv. At noen har lang avstand til en større by kan gjøre at flere ikke får den hjelpen de trenger.

I tillegg kan det redusere valgmulighetene for pasientene dersom fritt behandlingsvalg blir avviklet på institusjoner.

Feil retning

Helseministeren fikk mulighet til selv å velge et passende tidspunkt for møtet hvor hun kunne treffe et samlet nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner. Men hun valgte altså å takke nei.

Nettverket mener at prinsippet og signalene dette sender ikke er veldig heldige, selv om statssekretæren kunne stille.

Marius Sjømæling er også bekymret for signalene dette sender ut.

– Dessverre er dette et vesentlig taktskifte sammenlignet med forrige regjering og minister, sier han og legger til:

– Dette skulle være regjeringen som satt vanlige folk først, men det kan se ut som at det er vanskelig å holde det prinsippet i hverdagen.

Også hele nettverket presiserer at skuffelsen er stor, og håper at ministeren endrer avgjørelsen og vil møte organisasjonene likevel.

Organisasjonene som står bak invitasjonen er:

  • Barn av Rusmisbrukere – BaR
  • Det nytter – bruker- og pårørendeorganisasjon
  • Foreningen Human Narkotikapolitikk
  • Ivareta – pårørende berørt av rus
  • A-larm – bruker og pårørendeorganisasjon
  • Marborg
  • Normal Norge
  • ProLAR Nett
  • RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

Sekretariatet i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon koordinerer nettverket.