BaR på NRK1 Sommeråpent

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

En liten presisering etter mandagens Sommeråpent er på sin plass.

Mandag 9.juli var BaRs generalsekretær Marius Sjømæling invitert til å komme på NRK1 sommerprogram Sommeråpent. Marius var invitert for å snakke om det ekstra behovet som mange barn og unge har om sommeren til å få et ekstra pusterom i hverdagen som kan være vanskelig på grunn av egne problemer eller foreldres problemer med rus, psykisk sykdom, vold med mer.

Sommerventilen

Som en del av intervjuet hadde også NRK Rogaland besøkt ferieleiren Sommerventilen. Sommerventilen er et ferietilbud for ungdommer fra 13-18 år. Tilbudet er spesielt tilrettelagt for barn og unge som har foreldre som misbruker alkohol og/eller er psykisk syke. Leirene er også tilrettelagt for dem som av andre årsaker er under hjelpetiltak eller omsorg av barneverntjenesten, eller som lever under fattiggrensen i Norge. Leiren er åpen for barn og unge fra hele landet. Barneverntjenesten og/eller sosialkontor vil i de fleste tilfeller betale deler eller hele egenandelen for ungdommen.

Sommerventilen er et samarbeid - ikke i regi av BaR

Sommerventilen samarbeider med Kirkens Bymisjon Stavanger. Og er delvis sponset av nærlingslivet i Oslo og Stavanger som Sparebank 1 SR-Bank, Lions International med flere. I tillegg er BaR med å sponser noen aktiviteter samt enkelte deltageres reise og opphold, i tillegg til at Marius og Mia fra BaR er med som ledere gjennom sine jobber i BaR.

- Det er viktig for oss i BaR at det ikke brer seg en misforståelse etter Sommeråpent på NRK1 om at BAR driver Sommerventilen. BaR har vært med på leiren både med voksne ledere og med økonomiske bidrag i 2011 og 2012. Sommerventilen drives av Elisabeth Nordhus Lied og Hans Jørgen Blankenberg Lied. De har drevet Sommerventilen i 9 år og Mia Myllimäki(ansatt i BaR siden 2011) har vært med på leiren i 8 år, sier generalsekretær i BaR Marius Sjømæling.

BAR vil fortsette det gode samarbeidet med Sommerventilen i årene som kommer, samtidig som BaR også selv ønsker å kunne arrangere leir på østlandet i fremtiden, med Sommerventilens gode kjerneverdier som en guide.

Har du, eller din bedrift, lyst til å støtte BaRs generelle arbeid eller konkrete prosjekter som BaR driver finner du kontaktinformasjon ved å klikke her!

Du kan se hele intervjuet med Marius Sjømæling ved å klikke her! (Innholdet lå på NRK Nett-TV, men er dessverre ikke lenger tilgjengelig)