Hvordan følger barnevernet opp barn og ungdom utsatt for vold?

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

I desember inviterte Bufdir inn til et møte hvor formålet var å samle inn verdifulle innspill for å forbedre kvaliteten på barnevernets oppfølging av barn og familier rammet av vold.

Dessverre hadde vi ikke mulighet til å delta fysisk, men vi vet at vi sitter på mye verdifull kunnskap rundt dette temaet og tok derfor initiativ til å bidra gjennom skriftlige innspill.

Så vi fikk spørsmålene oversendt, og for å svare på disse har vi ikke bare benyttet oss av historier fra chatten vår og tidligere erfaringsinnsamlinger, men vi har også spurt medlemsnettverket vårt! I nettverket er det mange med personlig barnevernserfaring, også med vold i hjemmet som hovedutfordring, og flere av disse ønsket å dele sine opplevelser.

Så, fungerer barnevernet godt?

Vi vet jo allerede at det er stor variasjon i svarene på dette spørsmålet. Mange har utelukkende gode opplevelser, mens andre syns det er krevende å være under barnevernets omsorg.

I undersøkelsen vi har sendt ut til nettverket vårt, svarer et flertall av respondentene at de opplever at barnevernet ofte er flinke til å initiere kontakt ved mistanke om vold. Allikevel er det varierende oppfatninger om effektiviteten av oppfølgingen etterpå.

Vanskelig å oppdage

En utfordring allerede i første ledd er at vold i en familie ofte holdes godt skjult lenge, noe som gjør det vanskelig å oppdage tidlig. I mange tilfeller har situasjonen allerede blitt alvorlig eller ekstrem før det blir synlig for andre.

I denne sammenheng nevner respondentene at barnevernet burde øke sitt samarbeid med fritidstilbud, sportsklubber og andre helsetjenester, og fortsette med sin tette dialog med skole og nødetater, som et konkret tiltak for å fange opp disse forholdene tidligere.

Det legges også frem et ønske om et obligatorisk kurs for foreldre gjennom ulike livsfaser, fra svangerskap til barnehage- og skoleår, som et forebyggende initiativ for å øke kunnskapen og sørge for tidlig intervensjon.

Barna må få medvirke

På spørsmålet som handler om medvirkning i egen sak, som er et punkt vi her i organisasjonen er litt ekstra opptatt av, så gjenspeiler flere av svarene i undersøkelsen det vi allerede vet fra før; barn og unge blir ikke tilstrekkelig involvert i barnevernssaker om vold.

Det er en bekymring at barn ofte opplever å bli snakket om og ikke med, og at for mye av fokuset i saken havner på de voksne.

Enkelte opplever barnevernets tiltak som svært inngripende og plutselige, som igjen fører til en følelse av å miste kontroll over eget liv. Det er her bekymringer knyttet til mangel på støtte, og i undersøkelsen blir det nevnt at barnet, spesielt i disse tilfeller, burde få opprettholde kontakt med familie og venner på sine egne premisser, slik at det bevarer noen kjente rammer rundt seg i en helt ukjent situasjon.

Vil du vite mer?

Dette er en viktig og veldig fin del av jobben vår, å kunne bruke de ressursene vi har for å bidra til bedre forutsetninger for fremtidens barn av unge som trenger barnevernets hjelp. Hvis du ønsker å lese hele oppsummeringen av undersøkelsen, kan du gjøre det ved å klikke her.

Og du, hvis du også har erfaringer du vil dele med oss, kan du sjekke ut prosjektet vårt Ungt nettverk barnevern eller kontakte rådgiver Andrea på andrea@barnavrus.no.