BAR på TV2 om alkohol, høytider og NRK Supers rusuke

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

BAR deltok mandag morgen på TV2s God Morgen Norge-sending. Sammen med Kari Randen i Av-og-til snakket vi om alkohol i ferier og høytider. Noe av bakgrunnen var «rusuke» i NRK Super.

Flere tar kontakt

Kari Randen, daglig leder i organisasjonen Av-og-til, fortalte at de får stadig flere henvendelser fra folk som ber om råd; "hva gjør vi med han ene som drikker så mye på en ferie eller hyttetur at det blir ubehagelig for alle, og særlig for ungene?" Hun knyttet dette til det hun opplever som en generell endring av drikkevaner. – Vi har liksom bytta ut den kaffekoppen, når naboen kommer på besøk, med kanskje et vinglass eller tre, sa Randen til TV2.

Alkoholholdige høytider

Konfirmasjon er en anledning der det tidligere ikke var vanlig med alkohol i det hele tatt, men som nå er med på å reise flere dilemmaer i mange familier, fortalte hun videre. Tidligere denne måneden ble hun intervjuet av TV2, og skrev sammen med oss i BAR en kronikk om alkoholbruk i forbindelse med konfirmasjon. Her kunne vi vise til tall fra Ipsos som viste at så mange som 9000 barn og unge har opplevd konfirmasjon som en anledning der de voksnes rusbruk har kjentes ubehagelig.

Tall fra samme undersøkelse, der BAR har vært involvert i spørsmålsutformingen, viser at dette er tilfelle i flere ulike høytider. For eksempel er tallet for 17. mai anslagsvis 17 000, mens det for sommerferier er så mye 38 000.

– Hvordan skal man være barn, egentlig?

Vår generalsekretær, Marius Sjømæling, var med for å fortelle litt om opplevelser fra sin egen oppvekst, og hvordan den var med på å danne grunnlaget for organisasjonen Barn av rusmisbrukere – BAR. Han beskrev et slags rolleskifte; en ansvarsfordeling som kanskje skiller seg fra mange hjem uten rusproblemer, og som er beskrevet i den hittil største studien på barn som pårørende, samt i en utdypende kvalitativ undersøkelse. –Det var en barndom der jeg fort ble voksen, hvor jeg måtte ta ansvar for min mamma på en måte som barn ikke skal, fortalte Sjømæling.

– Når folk på skolen sa "nå må du gå og leke sånn som barn gjør", så var det litt ukjent for meg, for hvordan skal man være barn, egentlig?

Vanskelig, men viktig å anerkjenne og gripe inn

Både Sjømæling og Randen var enige om at det er vanskelig å gripe inn dersom man ser en situasjon som virker ubehagelig for barna. Det kan være vanskelig nok bare å vite hva man skal se etter. Veldig utagerende atferd, eller svært tilbaketrukken og stille atferd, nevnte Randen som eksempler, og understreket at det i første omgang er viktig å ta kontakt med barnet. Spør hvordan det går. For man trenger ikke nødvendigvis gjøre et stort nummer ut av det der og da, ifølge Sjømæling, som fortalte at mange så og visste hva som skjedde hjemme hos han.

– Sitt fortsatt ved bordet, spis den middagen, men prøv å gi det kroppsspråket, det blikket til det barnet eller den ungdommen som sier at "Jeg ser deg. Jeg også synes at dette er ubehagelig." For da vil det barnet kanskje føle at her er det en allianse, og få bekreftelse på sine følelser.

Du kan se hele innslaget på TV2 Sumo (krever abonnement)

NRK Super har denne uken fokus på barn som vokser opp i hjem med alkoholproblemer, med aktuelle videoer, artikler m.m. Vi minner også om vår anonyme chat-tjeneste på http://www.barsnakk.no. Her kan du snakke helt anonymt om akkurat det du vil. Chatten er åpen mandag og tirsdag fra kl. 17.00 – 20.00.