Andrea leder det nye prosjektet "Ungt nettverk barnevern"

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

Andrea Rothschild, rådgiver barnevern.

Andrea Rothschild er 30 år, bor i Oslo og har skrevet en mastergrad basert på barn og unges rett til å medvirke. Hun er også vår nye rådgiver i det 3-årige prosjektet «Ungt nettverk for barn og unge som har vært i kontakt med barnevernet», finansiert av Bufdir.

En av de hyppigste årsakene til at barnevernet er involvert i et barns liv, er i veldig mange tilfeller knyttet til foreldrenes utfordringer med rus og/eller psykisk helse.* Å vokse opp som pårørende til en med slike utfordringer er krevende, både fysisk og psykisk, men likevel opplever mange at dette ikke legges tilstrekkelig vekt på og de føler seg verken sett eller hørt.

Her i BaR har vi opparbeidet oss mye kunnskap om de barna som har utfordrende adferd og som ender i forsterkede fosterhjem og institusjon, men vi mangler god erfaringskunnskap fra de som har vært i kontakt med barnevernet som følge av det å være pårørende.

Så hvordan er det å motta støtte fra barnevernet når hovedårsaken til at de er involvert er rus eller psykisk sykdom hos en voksen i familien?

Det virkelige svaret på dette har vi ikke, men det skal vi nå prøve å finne ut av.

- Bufdir har tildelt oss midler for å kunne etablere et nettverk for unge i aldersgruppen 16-25 år, som har vokst opp med en omsorgsperson med rusutfordringer, og som er eller har vært i kontakt med barnevernet på grunn av det. Og ønsket med dette er å kunne bedre barnevernet på systemnivå, å kunne bruke de erfaringene vi samler inn i vårt arbeid for å medvirke til de gode endringene i barnevernet, helt fra øverste politiske nivå, og ned til de som skal gjøre den viktige jobben der hver eneste dag, forklarer Andrea.

Vil bruke erfaringer fra ansatte og frivillige

Med både Bufdir og resten av organisasjonen med på laget, er rådgiver Andrea den som har ansvaret og skal sette rammene for prosjektet. I første omgang jobbes det med å rekruttere ungdom og unge voksne i målgruppen, og videre skal det gjennomføres intervjuer i form av lavterskel gruppesamtaler med disse.

- Vi vil ha med oss innspill fra de ansatte her som har vært i gamet lenge, men også fra brukerrepresentantene og nettverket vårt, hvor mange selv har vært koblet til barnevernet, til hvordan vi kan sette opp disse samtalene. Vi må stille de riktige spørsmålene, både med tanke på prosjektet vårt, men også på ungdommene. Det er viktig for oss at også ungdommene får noe ut av dette her.

Hun forteller at planen er at dette skal bli et nettverk som skal fungere i ettertid, som et fellesskap hvor deltakerne kan møte andre som sitter i samme situasjon, kanskje dele erfaringer og støtte seg på hverandre.

- Så derfor skal vi ikke bare prate, men også gjøre andre hyggelige ting sammen! Kanskje vi drar på tur, løper rundt på MegaZone eller bare samles for å spille spill eller se film en kveld. Vi vil gjerne bli godt kjent med deltakerne, slik at vi alle blir trygge på hverandre, og legger derfor ingen føringer for akkurat hva vi skal gjøre nå på forhånd, det finner vi ut av sammen, sier Andrea.

Det er så mye verdifull kunnskap hos barna som har stått og står i dette, og det må vi bruke for alt det er verdt.

– Andrea Rothschild

Vi må snakke om ettervern

- Vi er en stor gjeng med engasjerte folk som ønsker å bruke den erfaringen og kunnskapen som vi samler inn i dette prosjektet til å kunne sette de unges stemme og behov i sentrum, og bidra til å styrke barnevernet generelt, men spesielt for de som er i kontakt med dem fordi de lever eller har levd i et hjem som er preget av rus.

- Aldersspennet er satt opp til 25 år, så vi også kan lære mer om ettervernet denne gruppen mottar. Hvor godt blir den unge fulgt opp etter fylte 18 år, og hvorfor takker så mange nei til ettervern? Det er jo disse menneskene som har svaret, det er så mye verdifull kunnskap hos ungdommen som sitter i dette, og det må vi bruke for alt det er verdt.

Avslutningsvis forteller rådgiveren at ønsket er å nå ut til barn og unge i hele landet, og at de starter i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim, slik at man også kan gjøre en sammenligning på tilbudene rundt om i landet.

Håpet er at det kan etableres et nettverk i alle disse byene og omegn, slik at så mange som mulig skal ha noen å støtte seg på når de trenger det, og at noen av ungdommene kanskje også har lyst til å være med å medvirke selv etterhvert, for eksempel som brukerrepresentanter.

- Så nå trenger vi deltakere og de vet vi det finnes mange av, så nå skal vi jobbe for å finne dem!

Har du eller noen du kjenner vært involvert med barnevernet som følge av oppvekst i et hjem preget av rus eller psykiske utfordringer?

Hvis du kunne tenke deg å dele dine erfaringer i en trygg, uformell setting, ta kontakt på andrea@barnavrus.no, eller meld din interesse i skjemaet i bunnen.

Ungt nettverk barnevern

Hvordan vil du at vi kontakter deg?

Ved å fortsette godkjenner du vilkårene for bruk av tjenesten og bekrefter at du har lest personvernerklæringen

*Kilder: Statistisk sentralbyrå. Skjermdump, www.ssb.no.