Erfaringsinnsamling

Sted
Gullhaugveien 1-3, Oslo
Dato for arrangement
7. juni, kl. 17:00 - 9. juni 2024, kl. 17:00

Samling for Ungt nettverk barnevern, et nettverk for deg som har vært i kontakt med barnevernet fordi du har vokst opp i et hjem preget av rus, psykisk sykdom eller vold. Samlingen vil bestå av gruppeintervjuer, mat og aktiviteter.

Bufdir har gitt oss en viktig oppgave – å skape et nettverk for unge i alder 16-25 år som har personlige erfaringer knyttet til barnevernet og oppvekst som pårørende til rus.

I dette nettverket skal vi prate sammen, og målet vårt er å samle inn erfaringer og kunnskap om barnevernet, for å identifisere områder der det kan forbedres. Vi vil bruke denne innsikten til å hjelpe andre unge som vokser opp i lignende situasjoner. Dette skal være et sted der man kan dele, lære og ikke minst ha det gøy sammen, og vi ønsker å skape et fellesskap hvor vi kan støtte hverandre og bidra til positiv forandring.

Denne helgen skal være en blanding av hyggelige aktiviteter og meningsfulle samtaler. Det er helt frivillig hva man ønsker å dele, og hvor mye man ønsker å dele. Om man ikke vil dele noe, er det helt greit – man er velkommen i Ungt Nettverk uansett.

Vil du vite mer om Ungt nettverk?

Her finner du alt du trenger å vite, og her kan du også melde deg på.