– For barn er det ikke viktig hvem som er direktør, det er viktig at mamma og pappa får god hjelp

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

… smalt det fra oss til helseministeren i dag.

Sammen med bruker- og pårørendenettverket møtte vi i dag helseminister Ingvild Kjerkol.

Vi fortalte om viktigheten av å ivareta barn når mamma eller pappa er i rusbehandling, og delte erfaringer fra tidligere, da vi opplevde et større mangfold blant institusjonene som tilbyr rusbehandling.

Selvsagt ble det tid til å si litt om brukermedvirkning.

Sjekk ut Fagrådets artikkel om samme sak!