Maria Eikenes Jerstad

Rådgiver helse og oppvekst

Om Maria Eikenes

Om Maria Eikenes

Maria er organisasjonens rådgiver for medvirkning i helse og oppvekst. Hun har vært engasjert som frivillig i BaR i årevis, som brukerrepresentant i brukerråd og som foredragsholder, men hun er også utdannet sosionom med spesialisering innen brukermedvirkning i rus- og psykisk helsetjenester, og har i tillegg studert traumeforståelse, utviklingspsykologi og juss. Maria har selv egenerfaring med rus i oppveksten, og dette, sammen med praksiserfaringer i jobbsammenheng, har vært en stor motivasjon og pågangsmotor for hennes engasjement på feltet. Når hun ikke er på jobb driver hun en fritidsklubb for ungdom på hjemstedet, og har virkelig lært seg å sette pris på de små tingene i livet, som lappesaker til sykkel, med hele fem gutter i husholdningen.

Kontaktinfo

Telefon
(+47) 479 77 565
E-post
maria@barnavrus.no