Skolering gruppeleder

Dato for arrangement
15. - 17. september 2024

Skolering for gruppeledere til grupper i Østfold foregår over tre dager i våre lokaler i Nydalen i Oslo. Vi dekker reise og opphold for de som trenger det.

Gruppetilbudet UNG går ut til barn i aldersgruppen 8-18 år og er et aktivitetstilbud hvor barna kan få møte andre i samme situasjon, for å kunne gjøre hyggelige ting sammen og være en del av et trygt og fast fellesskap.

Tilbudet innebærer at barna treffes annenhver uke over ca et halvt år, og har møter med varierende program. Dette programmet er det i stor grad gruppelederne som kan sette, i samarbeid med rådgiver Sesilie. I en gruppe vil det alltid være tre voksne ledere sammen, og du er aldri alene. Vi ønsker i utgangspunktet at minimum én av lederne skal ha egenerfaring som barn av rus, men dette er ikke et krav for å melde seg som frivillig.

Før du blir gruppeleder, tar vi deg gjennom en grundig skolering som strekker seg over en helg. Her får du et innblikk i organisasjonens arbeid og økt kjennskap til tematikken barn som pårørende, og vi passer på at du blir trygg i rollen som gruppeleder og at du får gode verktøy å jobbe med i møte med barna.

Vi trenger at du forplikter deg til å følge minimum et helt gruppeløp, over en periode på ca 6 mnd, slik at vi kan sørge for forutsigbarhet for barna som er med.

For å bli gruppeleder må du:

- Binde deg for 6 mnd.
- Delta på hele den obligatoriske skoleringen.
- Vise vandelsattest og skrive under på taushetserklæring.
- Snakke flytende norsk.