Tett på: Frigjort

Forfatter
Heidi Constanse Næs Bakken
Publisert dato

Moren hennes hadde misbrukt alkohol fra før Elisabeth ble født, men alkoholkonsumet eskalerte gjennom barneårene. Fra at moren bare drakk om kvelden etter at Elisabeth hadde lagt seg, drakk hun, etter skilsmissen, åpenlyst fra tidlig morgen.

Frigjort fra skyldfølelse

”Jeg kunne ikke ha hjulpet henne ut av alkoholisme uansett hvor høyt jeg elsket henne”

- På mange måter ble møtet med Espen og Selma et vendepunkt, som hjalp meg med å klippe de mest destruktive båndene, slik at jeg kunne omprioritere og bruke mer tid på meg selv og det å bygge min egen familie. Elisabeth Gjetøy (28) beskriver en barndom som det skulle bli vanskelig å frigjøre seg fra. Det var mange år, hvor hun følte at den alkoholiserte morens liv lå helt og holdent i hennes hender og hun måtte stille opp for henne uansett hva.

- Jeg var bare 15 år, da foreldrene mine skilte seg og som enebarn ble jeg hoved omsorgsgiver. Jeg gjorde det til min oppgave å kontrollere at mamma hadde det bra, oppmuntre henne til å slutte å drikke og etterse at det ikke skjedde noen ulykker, fortelller hun om oppveksten i en liten kommune i Møre og Romsdal.

Moren hennes hadde misbrukt alkohol fra før Elisabeth ble født, men alkoholkonsumet eskalerte gjennom barneårene. Fra at moren bare drakk om kvelden etter at Elisabeth hadde lagt seg, drakk hun, etter skilsmissen, åpenlyst fra tidlig morgen. -Det dannet seg et unaturlig sterkt bånd og et avhengighetsforhold som følge av det. Jeg var mye lei meg og hele tilværelsen min handlet om henne: Det å bekymre meg å være redd for hva som skulle skje med henne og med oss.

Selv om Elisabeth ikke hadde valgt dette livet hun levde som omsorgsgiver følte hun seg fanget i det. -Faktisk var det først etter at jeg stiftet min egen familie og traff Espen at jeg innså at mitt eget liv måtte være hovedprioritet. Det sammen med at moren min døde av leversvikt ,som følge av alkoholmisbruk, gjorde at jeg innså at bare er den syke selv som kan forandre sitt liv.

I dag bruker Elisabeth erfaringen sin, til å gi stemme og ansikt til saker som angår barn av rusmisbrukere. -Ved å velge åpenhet er jeg med på å fjerner tabuer rundt en rusoppvekst som rammer mange, samt å oppfordre barn av rusmisbrukere til å ta vare på seg selv midt opp i rollen som omsorgsgiver.

- Du kan ikke få en rusmisbruker til å slutte å drikke med mindre han, eller hun vil det selv, avslutter hun.

Tekst: Heidi Constanse Næs Bakken