Første fysiske møte i nytt brukerråd

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Foto: Camilla Leinebø, kommunikasjonsrådgiver nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud (POBO)

Noen var med på skjerm, riktignok.

Høsten 2021 fikk Norge sitt første nasjonale pasient- og brukerombud.

Vår sjef Marius har fått plass for å representere barn som pårørende, naturligvis med en vektlegging av barn som pårørende til rus.

Mandag 23. mai var brukerrådet samlet i Bergen, for det første fysiske møtet siden rådets oppstart.

Vi gleder oss til flere møter!