Marius Sjømæling

Generalsekretær

Om Marius

Om Marius

Jeg tok initiativ til å starte organisasjonen i 2009. Jeg har vokst opp med en rusmisbrukende og psykisk syk mor, og har god kunnskap om og erfaring med å være barn som pårørende. Gjennom oppveksten og arbeid på rusfeltet gjennom flere år, har jeg opparbeidet meg kompetanse på barnevern, sosialtjenester og det offentlige hjelpesystemet. I tillegg har jeg også fullført Dannelsesprogrammet i regi av Sparebankstiftelsen, og Organisasjonspsykologi og ledelse fra BI Oslo.

Kontaktinfo

Telefon
(+47) 474 79 481
E-post
marius@barnavrus.no