Chatvert khjk

Om Chatvert

Om Chatvert

Chatten vår er en gratis, anonym og landsomfattende tjeneste, som er åpen for alle, men som først og fremst er rettet mot barn og unge som opplever rus i nære relasjoner. Tjenesten drives av oss og bemannes av voksne frivillige. Som chatvert vil du gjennomgå en omfattende skolering som foregår over to dager. Her får du et innblikk i organisasjonens arbeid og økt kjennskap til tematikken barn som pårørende, og vi snakker selvsagt om samtaleteknikker og hvordan vi møter brukeren på best mulig måte. Vi sørger for at du føler deg rusta og klar for å ta imot samtaler! Når du er ferdig skolert, trenger vi at du har mulighet til å jobbe to chatvakter i måneden, og du kan selv velge om du vil jobbe fra vårt kontor i Nydalen eller sitte hjemme. Sistnevnte forutser at du kan stille med egen datamaskin. Det er et stort pluss om du har kapasitet til å ta vakter i høytidene. Det å være frivillige er også sosialt, og vi legger til rette for dette gjennom små og store sammenkomster gjennom året. Vi sørger også for litt faglig påfyll fra tid til annen, og det er fint om du kan prioritere deltakelse her. Det er alltid tre minst tre chatverter sammen på vakt, enten fysisk eller digitalt. Man sitter med hver sin pc og hver sine samtaler, men dere er også tilgjengelige for hverandre for sparring og rådføring underveis. Dessuten er det alltid en ansatt tilgjengelig for de frivillige som sitter på vakt, både under vakten og i etterkant. Den ansatte er enten til stede på kontoret eller tilgjengelig over telefon. For å bli chatvert må du: - Ha vakt to ganger i måneden (tilsvarende totalt 6,5 time). - Ha vært gjennom hele vår obligatoriske skolering. - Være komfortabel med digitalt samarbeid. - Være flytende i norsk skriftlig og muntlig. - Vise politisattest og skrive under på taushetserklæring.