Digitalt kurs - selvmordsforebygging

21. september eller 27. september kl. 17:00 – 19:45.

Velkommen til online-kurset RESPONS – å svare på selvmordstanker, fra Vivat selvmordsforebygging. Kurset gir en introduksjon til hvordan du kan gi innledende hjelp ved bekymring for selvmordstanker. Kurset benytter varierte læringsmetoder og er interaktivt.

Påmeldingsfrist: 18. september.