Martine Kihle Dalsrud

Fagansvarlig

Om Martine

Om Martine

Jeg ble ansatt i januar 2019. Jeg har vært tilknyttet organisasjonen siden 2013, som en del av nettverket, frivillig på BaRsnakk og som erfaringsformidler og brukerrepresentant. Jeg er utdannet og har arbeidserfaring som grunnskolelærer. Jeg har egenerfaring som barn av rusmisbrukende og psykisk syke foreldre. I BaR arbeider jeg med brukermedvirkning, og formidling.

Kontaktinfo

Telefon
(+47) 479 77 565
E-post
martine@barnavrus.no