For pårørende, etterlatte og berørte av rus/psykisk sykdom

Sted
Teams
Dato for arrangement
16. april 2024, kl. 19:00 - 21:00

Gratis webinar for alle mellom 18 og 35 år som har erfaring med å bry seg om noen som har utfordringer med rus. Her skal vi sette fokus på unge pårørende og blant annet snakke om hvordan bli tryggere og bedre rustet til å håndtere utfordringer man kan møte på.

På webinaret 16. april skal Marius Sjømæling sette fokus på unge pårørende og snakke om hvordan det kan være å bry seg om noen som har utfordringer med rus. Vi får blant annet høre om hvordan det er å ha foreldre, søsken eller andre nær seg som har rusutfordringer, og hvordan bli tryggere og bedre rustet til å håndtere utfordringer man kan møte på.

Marius skal snakke om hvordan man kan møte barn og unge med disse erfaringene, samt ta opp sentrale tema som selvfølelse, grensesetting, mestring, hemmelighold, løgner, frykt, sorg, aksept og fremtid.

Det å være pårørende kan oppleves både brutalt og dramatisk.

Kanskje har du noen å snakke med, men føler likevel at du har et behov for mer informasjon fra noen som virkelig forstår hva du står
midt oppe i? Kanskje sitter du med mange ubesvarte spørsmål, eller lurer på hva som har hjulpet andre i tilsvarende situasjon?

Kanskje trenger du bare et pusterom fra alt som skjer i hverdagen og det du står midt oppe i? Eller kanskje har du spørsmål om hvordan å møte, samtale med og ivareta barn og unge som har rus i nære relasjoner? Det vil bli muligheter for å stille spørsmål muntlig eller i chat.


Arrangementet er gratis og åpent for alle pårørende, etterlatte og berørte av rus.

Meld deg på via arrangementet på Facebook ved å klikke her