Rusfeltets hovedorganisasjon arrangerer seminar: Ruspolitisk arena 2024

Sted
Munkedamsveien 45, Oslo
Dato for arrangement
25. april 2024, kl. 09:00 - 16:00

I anledning at det i år er 20 år siden rusreformen kom, skal Rusfeltets hovedorganisasjon i dette eksterne arrangementet se nærmere på utviklingen av rusfeltet og hva man kan forvente fremover.

I 2024 er det 20 år siden rusreformen kom der rusbehandling ble en del av spesialisthelsetjenesten og innbyggere med rusmiddelavhengighet fikk pasientrettigheter. I samme periode har kommunene fått, og tatt, større ansvar for rusbehandling. Ruspolitisk har det vært både medvind og motvind disse årene.

På Ruspolitisk Arena 25. april 2024 ser Rusfeltets hovedorganisasjon nærmere på utviklingen av rusfeltet og hva vi kan forvente fremover.

Det vil bli lagt vekt på at rammevilkårene til mange av aktørene i rusfeltet er forverret. Gode intensjoner, fine ord og løfter om prioriteringer fra politikere, henger ikke sammen med handlinger fra regionale helseforetak.

Dette er et seminar i regi av Rusfeltets hovedorganisasjon og påmelding foregår fra deres nettside.