Ny tid, nye løsninger – om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer

Sted
Scandic Dyreparken, Kristiansand 
Dato for arrangement
17. april 2024, kl. 10:00 - 15:00

Napha, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, holder konferanse i Kristiansand. Konferansen vil adressere de voksende utfordringene i dagens og fremtidens helsetjenester, og er et eksternt arrangement.

Napha - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid arrangerer konferanse i Kristiansand. Konferansen vil adressere de voksende utfordringene i dagens og fremtidens helsetjenester. Behovet for nye og innovative løsninger er stort. Spesielt vil mulighetene som oppstår gjennom forbedret samarbeid og samskaping mellom brukere, helsepersonell og ledere, fremheves.

Konferansen ledes av Napha og påmelding foregår gjennom deres nettside.