Etterlatte ved narkotikarelatert død – invitasjon til forskningsdeltakelse

Har du mistet et familiemedlem eller en nær venn ved narkotikarelatert død?

I mars 2018 rekrutterer vi etterlatte familiemedlemmer og nære venner til en stor nasjonal spørreundersøkelse. Gjennom å dokumentere etterlattes situasjon både før og etter dødsfallet, og hva de trenger av hjelp og støtte, er prosjektets hovedmål å forbedre deres livskvalitet og daglige fungering. Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Komité (REK).

Ønsker du å delta i studien så kan du enten besvare spørreskjema digitalt eller på papir. For at vi skal vite hvilke av disse alternativene du ønsker, ber vi deg å ta kontakt med oss:

  • Kristine: kbti@hvl.no, SMS 926 01 400
  • Kari: kdy@hvl.no, SMS 977 35 584

 

 

Dette er en forespørsel fra Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og deltaking. Det er med andre ord ikke et prosjekt BAR står bak, og følgelig er dette ikke data og informasjon som vi vil ha tilgang til. Vi bidrar kun med å informere om prosjektet.