Stilling ledig: Brukerstyrt senter i Rogaland søker daglig leder

Sammen med ADHD Norge leter vi etter en person i stillingen som daglig leder til et nytt brukerstyrt senter i Sandnes, Rogaland. Søknadsfrist 10.02.18

Nytt samarbeid for nytt senter!

ADHD Norge og Barn av rusmisbrukere – BAR er to frivillige organisasjoner som sammen har tatt initiativ til å starte opp et regionalt brukerstyrt senter i helseregion Vest. Senteret skal arbeide for økt brukermedvirkning og mestring blant brukere og pårørende innenfor rus og psykisk helse-feltet og vil bli lokalisert i Sandnes, Rogaland.
Senteret skal drives med grunnfinansiering fra Helsedirektoratet mens ytterligere støtte må søkes gjennom lokale samarbeidspartnere og prosjekter.
Dette blir det sjette brukerstyrte senteret i Norge, sammen med Sagatun (Øst), Bikuben (Nord), Vårres og KBT (Midt) og Rom Agder (Vest).

Vil du være med og bygge opp et helt nytt tilbud for brukere (og pårørende) i helseregion Vest? Er du vår nye Daglige leder?

En viktig del av arbeidet til den daglige lederen vil i den første fasen være å bygge opp senteret fra grunnen av. Nettverksbygging, lokal finansiering og forankring, strategiplaner, og politisk /helsepolitisk oppslutning er viktige arbeidsoppgaver. Det vil i tillegg være en rekke administrative oppgaver som daglig leder må effektuere selv i oppstartsfasen.

Det legges opp til at daglig leder i løpet av 2018 skal ansette flere medarbeidere og stillingen innebærer således personalansvar.

Krav til søker:
  • God kunnskap og forståelse av arbeid i frivillig og offentlig sektor.
  • God kunnskap og forståelse av arbeid i rus- og psykisk helse feltet.
  • Evnen til både å tenke strategisk og operativt.
  • Ledererfaring og erfaring med personalansvar.
  • Erfaring med prosjektledelse.
  • Erfaring fra kurs- og arrangementsplanlegging og gjennomføring.
  • Evne til å jobbe selvstendig og god til å samarbeide.
  • Strukturert og ryddig.
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Gode språkkunnskaper for øvrig.

Kvinner oppfordres til å søke.

 

Hele stillingsutlysningen og kontaktinformasjon om du ønsker mer informasjon finnes i utlysningen på Finn.no